مهندسی مکانیک مدرس, دوره (17), شماره (7), سال (2017-7) , صفحات (265-272)

عنوان : ( بهینه‌سازی توپولوژی سازه‎های پیوسته بر اساس قابلیت اطمینان با استفاده از الگوریتم ازدحام ذرات )

نویسندگان: حامد محمدزاده , محمد حسین ابوالبشری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بهینه‎سازی و قابلیت اطمینان دو کلید اساسی در طراحی سازه‎ای است. بهینه‎سازی توپولوژی بر اساس قابلیت اطمینان روشی قوی و امیدبخش برای پیدا کردن توپولوژی بهینه با در نظر گرفتن عدم قطعیت است. در این مقاله به‌جای تقریب تابع حالت حدی و سپس استفاده از الگوریتم‎های جستجوی محتمل‌ترین نقطه شکست که به‌طور معمول در بهینه‎سازی توپولوژی بر اساس قابلیت اطمینان مورد استفاده قرار می‏‎گیرد، از الگوریتم ازدحام ذرات با بهره‎گیری از روش اندازه‌گیری عملکرد پیشنهاد می‎شود. در الگوریتم پیشنهادی نیاز به استفاده از ضریب جریمه که انتخاب مناسب آن در همگرایی فرایند جستجو بسیار مهم است، نمی‎باشد. علاوه بر آن نیاز به‌تقریب تابع حالت حدی، محاسبه مشتقات تابع حالت حدی نسبت به متغیرهای تصادفی و هم‎چنین مشکل همگرایی روش‌های جستجوی محتمل‌ترین نقطه شکست برای توابع حالت حدی پیچیده را ندارد. در این مقاله بهینه‌سازی توپولوژی بر اساس قابلیت اطمینان با استفاده از بهینه‎سازی دو جهتی تکاملی سازه‌ها با طرح فیلتر بهبود یافته ارائه می‎شود. توپولوژی به دست آمده با بهینه‎سازی توپولوژی بر اساس قابلیت اطمینان با توپولوژی به دست آمده از بهینه‌سازی توپولوژی قطعی مقایسه می‌شود. نتایج نشان می‎دهد الگوریتم ازدحام ذرات می‎تواند به‌طور مؤثر در بهینه‎سازی توپولوژی بر اساس قابلیت اطمینان به کار گرفته شود و استفاده از آن نیز ساده و آسان است.

کلمات کلیدی

, قابلیت اطمینان, الگوریتم ازدحام ذرات, بهینه‎سازی دو جهتی تکاملی سازه‎ها
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1063313,
author = {محمدزاده, حامد and ابوالبشری, محمد حسین},
title = {بهینه‌سازی توپولوژی سازه‎های پیوسته بر اساس قابلیت اطمینان با استفاده از الگوریتم ازدحام ذرات},
journal = {مهندسی مکانیک مدرس},
year = {2017},
volume = {17},
number = {7},
month = {July},
issn = {1027-5940},
pages = {265--272},
numpages = {7},
keywords = {قابلیت اطمینان، الگوریتم ازدحام ذرات، بهینه‎سازی دو جهتی تکاملی سازه‎ها},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بهینه‌سازی توپولوژی سازه‎های پیوسته بر اساس قابلیت اطمینان با استفاده از الگوریتم ازدحام ذرات
%A محمدزاده, حامد
%A ابوالبشری, محمد حسین
%J مهندسی مکانیک مدرس
%@ 1027-5940
%D 2017

[Download]