بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology, دوره (8), شماره (3), سال (2016-12) , صفحات (452-462)

عنوان : ( بررسی انرژیهای ورودی و خروجی و تجزیه و تحلیل اقتصادی بوم نظامهای تولید پسته (.Pistacia vera L) در شهرستان زرند کرمان )

نویسندگان: سیدرضا امیری , پرویز رضوانی مقدم ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از محصولات مهم صادراتی کشور پسته (Pistacia vera L.) می باشد که نقش زیادی در صادرات غیر نفتی داشته و سالانه بیش از ۸۰۰ میلیون دلار سودآوری دارد. اما تولید این محصول در مراکز عمده تولید آن با مشکلات زیادی به خصوص در زمینه کارایی و بهره‌وری انرژی رو به رو می‌باشد. در این بررسی تعدادی از تولید‌کنندگان انتخاب و با تکمیل پرسشنامه‌ها اطلاعات اولیه راجع به تولید محصول پسته جمع‌آوری شد. کلیه داده‌ها به میزان‌های معادل انرژی تبدیل و سپس کارایی انرژی محاسبه گردید. نتایج نشان داد که کل انرژی ورودی برای تولید ۱۱۹۴۲۳ مگاژول بر هکتار بود، در حالی که کل انرژی خروجی معادل ۴۰۹۵۰ مگاژول بود. کارآیی مصرف انرژی، بهره‌وری انرژی و انرژی خالص به ترتیب ۳۴/۰، ۰۱۲/۰ کیلوگرم بر مگاژول و ۷۸۴۷۳- مگاژول در هکتار به دست آمدند. همچنین، انرژی الکتریسیته (۴۵ درصد) و سوخت‌های فسیلی (۲۰ درصد) بیشترین سهم در بین انرژیهای ورودی را داشتند و بیشترین تأثیر را بر کاهش کارآیی انرژی گذاشتند. از لحاظ اقتصادی، کل هزینه تولید پسته در هکتار ۵۷۴۶۹۶۰۰ ریال و سود خالص آن ۶۲۵۳۰۴۰۰ ریال بود. بنابراین، با گسترش فعالیت‌های مناسب مدیریت زراعی و بهره‌برداری پایدار از منابع طبیعی می توان کارایی مصرف انرژی را در تولید پسته بهبود داد.

کلمات کلیدی

, انرژی خالص, انرژیهای تجدید شونده, بهرهوری, کارایی انرژی, نهاده
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1063320,
author = {سیدرضا امیری and رضوانی مقدم, پرویز},
title = {بررسی انرژیهای ورودی و خروجی و تجزیه و تحلیل اقتصادی بوم نظامهای تولید پسته (.Pistacia vera L) در شهرستان زرند کرمان},
journal = {بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology},
year = {2016},
volume = {8},
number = {3},
month = {December},
issn = {2008-7713},
pages = {452--462},
numpages = {10},
keywords = {انرژی خالص، انرژیهای تجدید شونده، بهرهوری، کارایی انرژی، نهاده},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی انرژیهای ورودی و خروجی و تجزیه و تحلیل اقتصادی بوم نظامهای تولید پسته (.Pistacia vera L) در شهرستان زرند کرمان
%A سیدرضا امیری
%A رضوانی مقدم, پرویز
%J بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology
%@ 2008-7713
%D 2016

[Download]