بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید, دوره (27), شماره (4), سال (2017-2) , صفحات (530-546)

عنوان : ( ارائه الگوریتم های ابتکاری و فراابتکاری برای مساله زمانبندی یکپارچه تولید و توزیع در یک زنجیره تامین )

نویسندگان: نگین جمیلی , محمد رنجبر ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با توجه به اهمیت روزافزون مدیریت زنجیره تامین در راستای دستیابی به عملکرد بهینه، در این مقاله زمانبندی یکپارچه تولید و توزیع در یک زنجیره تامین مورد مطالعه قرار گرفته است. در مساله ی مطرح شده، تولید کننده ای با محیط تک ماشینی سفارشهای چندین مشتری را تولید می کند. این سفارش ها پس از آماده سازی جهت ارسال به مشتری دسته بندی شده و محتویات هر دسته برای تعیین ترتیب تحویل به مشتریان مربوطه مسیریابی می گردند. هدف در این مساله حداکثر سازی خدمت دهی به مشتریان و کاهش هزینه های حمل و نقل شرکت می باشد. به دلیل زمان بر بودن حل مدل برنامه ریزی خطی عدد صحیح ارائه شده برای نمونه های بزرگ این مساله، روش های حل ابتکاری از جمله الگوریتم حریصانه، روشهای جستجوی محلی و همچنین روش جستجوی ممنوعه به عنوان روش فراابتکاری ارائه شده است. در پایان با مقایسه این روش ها، این نتیجه حاصل می شود که الگوریتم جستجوی ممنوعه بیشترین کارایی را دارا می باشد.

کلمات کلیدی

, مدیریت زنجیره تامین, زمانبندی یکپارچه, مسیریابی وسایل نقلیه, جستجوی ممنوعه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1063354,
author = {جمیلی, نگین and رنجبر, محمد},
title = {ارائه الگوریتم های ابتکاری و فراابتکاری برای مساله زمانبندی یکپارچه تولید و توزیع در یک زنجیره تامین},
journal = {بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید},
year = {2017},
volume = {27},
number = {4},
month = {February},
issn = {2008-4870},
pages = {530--546},
numpages = {16},
keywords = {مدیریت زنجیره تامین، زمانبندی یکپارچه، مسیریابی وسایل نقلیه، جستجوی ممنوعه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارائه الگوریتم های ابتکاری و فراابتکاری برای مساله زمانبندی یکپارچه تولید و توزیع در یک زنجیره تامین
%A جمیلی, نگین
%A رنجبر, محمد
%J بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید
%@ 2008-4870
%D 2017

[Download]