پردازش علائم و داده ها- Signal and Data Processing, دوره (13), شماره (3), سال (2017-12) , صفحات (99-111)

عنوان : ( دسته‌بندی پرسش‌ها با استفاده از ترکیب دسته‌بندها )

نویسندگان: هادی قائمی , محسن کاهانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از تولید و گسترش سیستم‌های پرسش و پاسخ، ایجاد پاسخ دقیق برای پرسش داده شده به زبان طبیعی می‌باشد. یکی ازمهم‌ترین بخش‌های سیستم‌های پرسش و پاسخ دسته‌بندی پرسش است. عمل دسته‌بندی پرسش، پیش بینی نوع پاسخ‌ مورد نیاز برای پرسش داده شده به زبان طبیعی می‌باشد. کارهای انجام شده در این زمینه را می‌توان در دو دسته‌ی مبتنی بر قانون و مبتنی بر یادگیری تقسیم کرد. در این مقاله برای دسته‌بندی پرسش‌ها، از یک روش ترکیبی متشکل از دو دسته‌بند مبتنی بر یادگیری ماشین (ماشین بردار پشتیبان و نمایش پراکنده) و یک دسته‌بند مبتنی بر قانون استفاده شده است، عملیات دسته‌بندی مبتنی بر یادگیری با توجه به مجموعه ویژگی‌های استخراج شده از پرسش‌ها انجام می‌پذیرد. این ویژگی‌ها براساس ساختار لغوی و نحوی پرسش‌ها استخراج شده‌اند. در پایان نتایج حاصل از دسته‌بندها با روش‌های معمول در ترکیب دسته‌بندهای تک کلاسه ترکیب شده‌اند و نتایج حاصل بیان کننده‌ی بهبود عملیات دسته‌بندی نسبت به روش‌های موجود می‌باشد.

کلمات کلیدی

, دسته‌بندی پرسش‌ها, مبتنی برقانون, مبتنی بر یادگیری, نمایش پراکنده, ماشین بردار پشتیبان, پرسش‌وپاسخ
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1063375,
author = {قائمی, هادی and کاهانی, محسن},
title = {دسته‌بندی پرسش‌ها با استفاده از ترکیب دسته‌بندها},
journal = {پردازش علائم و داده ها- Signal and Data Processing},
year = {2017},
volume = {13},
number = {3},
month = {December},
issn = {2538-4201},
pages = {99--111},
numpages = {12},
keywords = {دسته‌بندی پرسش‌ها، مبتنی برقانون، مبتنی بر یادگیری، نمایش پراکنده، ماشین بردار پشتیبان، پرسش‌وپاسخ},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T دسته‌بندی پرسش‌ها با استفاده از ترکیب دسته‌بندها
%A قائمی, هادی
%A کاهانی, محسن
%J پردازش علائم و داده ها- Signal and Data Processing
%@ 2538-4201
%D 2017

[Download]