ژئو پلیتیک - Geopolitics Quarterly, دوره (13), شماره (1), سال (2017-5) , صفحات (1-30)

عنوان : ( شیعه‌‌هراسی به‌ مثابه قلمروسازی گفتمانی محور «غربی- عربی» در بحران‌های ژئوپلیتیکی خاورمیانه (مطالعه موردی: بحران سوریه) )

نویسندگان: سیدهادی زرقانی , ابراهیم احمدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

درحالی‌که قلمروسازی، کوشش جمعی یا فردی انسان برای اعمال نظارت انحصاری بر بخش مشخصی از فضای فیزیکیاست؛ قلمرو‌سازی گفتمانی اشاره به ساخت گفتمان‌های مسلط توسط افراد یا گروها فراتر از فضای فیزیکیاست. در واقع هدف از ساخت چنین گفتمان‌هایی، کنترل فضا بدون اعمال قدرت سخت است. تحولات به وقوع پیوسته در خاورمیانه طی دو دهة اخیر ‌موجبات قدرت‌یابی ‌شیعیان در قالبهای مختلف فردی و حزبی شده است و جایگاه ‌شیعیان را در خاورمیانه بیش از این مستحکم و تثبیت ساخته است.این امر منافع محور «غربی-عربی» در این منطقه را به‌شدتمتأثر و با چالش مواجه کرده است. از آنجایی که توسل به جنگ سخت دارای آثار و پیامدهای سنگینی است؛ تصمیم به تولید گفتمان‌هایی نظیرشیعه هراسی، از طرف محور نام برده،که در واقع قرائتی از جنگ نرم ‌و اعمال قدرت نرم است- منطقی‌تر و عاقلانه‌تر به‌نظر می‌رسد. اجمالاًهدف این مقاله تبین رویکرد گفتمان‌ضد شیعی محور «غربی-عربی» در خاورمیانه به‌طور عام و به‌طور خاص توضیح چرایی، دلایل وادامة این گفتمان‌ در قالب مخالفت با محور مقاومت دربحران سوریه است.

کلمات کلیدی

, قلمروسازی گفتمانی, برجسته‌سازی, شیعه‌هراسی‌, خاورمیانه, سوریه.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1063385,
author = {زرقانی, سیدهادی and ابراهیم احمدی},
title = {شیعه‌‌هراسی به‌ مثابه قلمروسازی گفتمانی محور «غربی- عربی» در بحران‌های ژئوپلیتیکی خاورمیانه (مطالعه موردی: بحران سوریه)},
journal = {ژئو پلیتیک - Geopolitics Quarterly},
year = {2017},
volume = {13},
number = {1},
month = {May},
issn = {1735-4331},
pages = {1--30},
numpages = {29},
keywords = {قلمروسازی گفتمانی، برجسته‌سازی، شیعه‌هراسی‌، خاورمیانه، سوریه.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T شیعه‌‌هراسی به‌ مثابه قلمروسازی گفتمانی محور «غربی- عربی» در بحران‌های ژئوپلیتیکی خاورمیانه (مطالعه موردی: بحران سوریه)
%A زرقانی, سیدهادی
%A ابراهیم احمدی
%J ژئو پلیتیک - Geopolitics Quarterly
%@ 1735-4331
%D 2017

[Download]