ششمین همایش ملّی ادبیّات کودک و نوجوان و معنویّت , 2017-05-08

عنوان : ( آدم شدن (خداباوری در روایتی پست مدرن و طنزآمیز از مهدی رجبی )

نویسندگان: هدی ژیان جهانی , مهدخت پورخالقی چترودی , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده مفاهیم دینی و انتقال آن به کودکان و نوجوانان در فرهنگ و ادب ایران از دیرباز دارای اهمیت فراوانی بوده است و نویسندگان متون کودک و نوجوان نقش مؤثر و سازنده ای در تولید و انتقال این گ ونه مفاهیم داشته اند. مهدی رجبی از جمله نویسندگان مدرن، خلاخ و خوش ذوخ ادبیات کودک و نوجوان ایران است که در کتاب خاطرات چوپان چاخ که استعاره ای از زندگی انبیاست، در روایتی پست مدرن و بیانی طنزآمیز ، مهم ترین مفاهیم دینی و اخلاقی را بیان کرده و با بیان برخی مضامین اعتقادی هم چون باور به وجود خدا، مضامین دینی مانند سردشدن آتش بر حضرت ابراهیم (ع)، مضامین اخلاقی مانند صداقت و راست گویی و مضامین غیراخلاقی مانند بدزبانی و کردار ناپسند در شخصیت چوپان چاخ و راه های آدم شدن را با بیانی طنزآمیز برشمرده است. در این جست ار با استفاده از روش محتوایی تحلیلی به بررسی این اثر پرداخته و به این نتیجه رسیده ایم که باور به وجود خدا و راست گویی، بیشتر از مضامین غیراخلاقی در این داستان طنزآمیز و جذاب وجود دارد. او در پی ترسیم نقشۀ راه « آدم شدن » از طریق خداباوری و به دست آوردن صفات نیک اخلاقی و پرهیز از صفات ناپسند است

کلمات کلیدی

, پست مدرن, خداباوری, طنز, مهدی رجبی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1063391,
author = {هدی ژیان جهانی and پورخالقی چترودی, مهدخت and آقامحمدیان شعرباف, حمیدرضا},
title = {آدم شدن (خداباوری در روایتی پست مدرن و طنزآمیز از مهدی رجبی},
booktitle = {ششمین همایش ملّی ادبیّات کودک و نوجوان و معنویّت},
year = {2017},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {پست مدرن،خداباوری،طنز،مهدی رجبی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T آدم شدن (خداباوری در روایتی پست مدرن و طنزآمیز از مهدی رجبی
%A هدی ژیان جهانی
%A پورخالقی چترودی, مهدخت
%A آقامحمدیان شعرباف, حمیدرضا
%J ششمین همایش ملّی ادبیّات کودک و نوجوان و معنویّت
%D 2017

[Download]