زنان، مامایی و نازایی ایران- Iranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility, دوره (20), شماره (7), سال (2017-10) , صفحات (8-17)

عنوان : ( تاثیر هشت هفته تمرین هوازی بر غلظت پاراتورمون،استروژن و آلکالین فسفاتاز سرمی زنان مبتلا به یائسگی زودرس )

نویسندگان: مهرداد فتحی , سیدرضا عطارزاده حسینی , سمیه خیرابادی , کیوان حجازی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تحقیق حاضر بررسی تاثیر تمرینات هوازی به مدت هشت هفته بر روی زنان مبتلا به یائسگی زود رس می پردازد و شاخص هایی هم چون پاراتورمون و اسروژن و آلکالین فسفاتاز را ارزیابی می نماید و از تحقیقات کاربردی م باشد

کلمات کلیدی

, تمرین هوازی, پاراتورمون, استروژن, آلکالین فسفاتازسرم, زنان مبتلا به یائسگی زودرس
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1063393,
author = {فتحی, مهرداد and عطارزاده حسینی, سیدرضا and خیرابادی, سمیه and حجازی, کیوان},
title = {تاثیر هشت هفته تمرین هوازی بر غلظت پاراتورمون،استروژن و آلکالین فسفاتاز سرمی زنان مبتلا به یائسگی زودرس},
journal = {زنان، مامایی و نازایی ایران- Iranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility},
year = {2017},
volume = {20},
number = {7},
month = {October},
issn = {1680-2993},
pages = {8--17},
numpages = {9},
keywords = {تمرین هوازی،پاراتورمون،استروژن،آلکالین فسفاتازسرم،زنان مبتلا به یائسگی زودرس},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر هشت هفته تمرین هوازی بر غلظت پاراتورمون،استروژن و آلکالین فسفاتاز سرمی زنان مبتلا به یائسگی زودرس
%A فتحی, مهرداد
%A عطارزاده حسینی, سیدرضا
%A خیرابادی, سمیه
%A حجازی, کیوان
%J زنان، مامایی و نازایی ایران- Iranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility
%@ 1680-2993
%D 2017

[Download]