مطالعات تاریخ فرهنگی, دوره (8), شماره (29), سال (2016-12) , صفحات (1-22)

عنوان : ( ریشه یابی تاریخی سوختن انسان کامل در فرهنگ صوفیانه )

نویسندگان: پیمان ابوالبشری , هادی وکیلی , علی ناظمیان فرد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در اواخر سده سوم هجری، متون عرفان و تصوف اسلامی شاهد آفرینش بن مایه مشهوری به نام « شمع و پروانه » با مضمون « سوختن » و « ایثار » بود که به تدریج در دیوان شعرای صوفی به کار رفت و در فرهنگ و ادبیات ایران تا دوره ی معاصر، گسترش کم نظیری یافت و کلیشه شد . نظریه هایی درخصوص منشا مضمون« سوختن » ارائه شده است ، اما به نظر می رسد با توجه به ا ینکه سوختن « انسان کامل » در باورها و مناسک مسلمانان و همچنین ادیان ایران باستان جایگاهی ندارد، باید آن را با توجه به جغرافیای مشترک خراسان بزرگ با سرزمین های شرقی، نقش جاده ابریشم و هم نشینی معنایی سنت سوختن انسان کامل در ادیان هندوبودایی و بن مایه های شمع و پروانه در اشعار صوفی شاعران به گفتمان فکری دیگری گره زد . هدف این مقاله تعیین امکان میزان تاثیرگذاری مناسک هندو- بودایی و انتقال و استحاله مضمون «سوختن» در گفتمان تصوف اسلامی، در قالب بن مایه نمادین شمع و پروانه است.

کلمات کلیدی

, انسان کامل, تصوف, ادیان هندوبودایی, سوختن, شمع و پروانه.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1063399,
author = {ابوالبشری, پیمان and وکیلی, هادی and ناظمیان فرد, علی},
title = {ریشه یابی تاریخی سوختن انسان کامل در فرهنگ صوفیانه},
journal = {مطالعات تاریخ فرهنگی},
year = {2016},
volume = {8},
number = {29},
month = {December},
issn = {2008-9945},
pages = {1--22},
numpages = {21},
keywords = {انسان کامل، تصوف، ادیان هندوبودایی، سوختن، شمع و پروانه.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ریشه یابی تاریخی سوختن انسان کامل در فرهنگ صوفیانه
%A ابوالبشری, پیمان
%A وکیلی, هادی
%A ناظمیان فرد, علی
%J مطالعات تاریخ فرهنگی
%@ 2008-9945
%D 2016

[Download]