هواشناسی کشاورزی, دوره (4), شماره (2), سال (2017-3) , صفحات (61-70)

عنوان : ( بررسی آسیب‌پذیری اقتصادی از نوسانات اقلیمی (مطالعه ‏موردی: استان خراسان رضوی)‏ )

نویسندگان: حکیمه هاتف , محمود دانشورکاخکی , محمدرضا کهنسال , محمد بنایان اول , ناصر شاه نوشی فروشانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نوسانات اقلیمی در یک منطقه اثرات شدیدی بر منابع آب و خاک می‌گذارد؛ ‏بنابراین مطالعه میزان نوسانات به وجود آمده در عوامل اقلیمی مناطق ‏مختلف به جهت اتخاذ سیاست‌های مقابله یا انطباق با شرایط جدید از اهمیت ‏ویژه‌ای برخوردار است. یکی از روش‌های بررسی میزان نوسانات یا آسیب‌های به ‏وجود آمده بر فعالیت‌های اقتصادی، محاسبه شاخص‏ آسیب‌پذیری می‌باشد. در این ‏مطالعه با هدف بررسی نوسانات به وجود آمده در عوامل و پارامترهای ‏اقلیمی، شاخص آسیب‌پذیری نوسانات عوامل اقلیمی در بازه زمانی 1393-1373 ‏برای 11 شهرستان استان خراسان رضوی مورد محاسبه قرار گرفته است. این ‏شاخص بیان‌گر ویژگی‌های موجود در داخل منطقه می‏باشد که در اثر نوسانات ‏عوامل اقلیمی دچار آسیب شده و پیش‌بینی می‏شود که در آینده نیز آسیب‌پذیری ‏بیشتری داشته باشند. اجزای این شاخص دو نوع مخاطرات ریسک‏های دائمی ‏‏(افزایش دما و کاهش بارش) و ریسک‏های مکرر (پیشرفت خشکی و وقوع توفان) را ‏که بر رشد اقتصادی مؤثر هستند را شامل می‏شود. نتایج حاصل از محاسبه شاخص ‏حاکی از آن است که در بین شهرستان‏های استان خراسان رضوی در دوره ‏موردمطالعه تربت‌حیدریه بیشترین و چناران کمترین میزان آسیب را از تغییر ‏در عوامل اقلیمی دیده‏اند، متوسط مقدار شاخص محاسبه شده در شهرستان‌های ‏استان خراسان رضوی 04/47 می‌باشد. پیشنهاد می‏شود که سازمان‏های مختلف جهت ‏برنامه‏ریزی و تخصیص بودجه‏های مقابله با اثرات منفی ناشی از تغییر عوامل ‏اقلیمی از نتایج شاخص استفاده نمایند

کلمات کلیدی

, خراسان رضوی, شاخص آسیب‌پذیری, شوک دائمی, شوک مکرر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1063414,
author = {هاتف, حکیمه and دانشورکاخکی, محمود and کهنسال, محمدرضا and بنایان اول, محمد and شاه نوشی فروشانی, ناصر},
title = {بررسی آسیب‌پذیری اقتصادی از نوسانات اقلیمی (مطالعه ‏موردی: استان خراسان رضوی)‏},
journal = {هواشناسی کشاورزی},
year = {2017},
volume = {4},
number = {2},
month = {March},
issn = {2345-3419},
pages = {61--70},
numpages = {9},
keywords = {خراسان رضوی، شاخص آسیب‌پذیری، شوک دائمی، شوک مکرر},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی آسیب‌پذیری اقتصادی از نوسانات اقلیمی (مطالعه ‏موردی: استان خراسان رضوی)‏
%A هاتف, حکیمه
%A دانشورکاخکی, محمود
%A کهنسال, محمدرضا
%A بنایان اول, محمد
%A شاه نوشی فروشانی, ناصر
%J هواشناسی کشاورزی
%@ 2345-3419
%D 2017

[Download]