مهندسی کامپیوتر و پژوهشهای نیاز محور آخرین دستاوردهای در فناوری اطلاعات , 2015-11-19

عنوان : ( بررسی مولفه های بازی وارسازی بر کارایی شبکه های اجتماعی پیشنهاددهنده )

نویسندگان: محمد مهرآیین , فرحناز داودی , فیروزه عباس آبادی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با گذر زمان، فضای شبکه های اجتماعی آن جذابیت اولیه را نخواهد داشت و انگیزه کارابران برای ورود به سامانه به مرور زمان کاهش یافتهاست و نیاز به درگیر کردن دیگر انگیزههای انسانی به منظور جذابیت بیشتر سامانه ها احساس می شود. در این پژوهش به بررسی برخی عواملجذب کاربران به سوی شبکه های اجتماعی پرداخته و رفتار کاربر، در این شبکه ها مورد بررسی قرار می گیرد. با توجه به اینکه بازی برای کاربرایجاد انگیزه میکند، بحث بازیوارسازی به شبکه های اجتماعی پیشنهاد دهنده اضافه شده تا پیشنهادات بهتری به کاربر ارائه داده شود. درحقیقت ایجاد انگیزه در کاربران و تشویق آنها برای مشارکت بیشتر، منجر به استفاده بهتر از سامانه میشود. به عبارتی، بازیوارسازی به بازیتوجه دارد زیرا بر خلاف زندگی روزمره، بازی جذاب است و باعث شادی و لذت بردن انسان می شود. حال اگر بتوانیم این احساس را واردکارهای سخت و کسل کننده زندگی کنیم به هدف بازیوارسازی دست یافته ایم.

کلمات کلیدی

, بازیوارسازی, شبکه اجتماعی, مکانیزم های بازی, دینامیک های بازی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1063434,
author = {مهرآیین, محمد and داودی, فرحناز and عباس آبادی, فیروزه},
title = {بررسی مولفه های بازی وارسازی بر کارایی شبکه های اجتماعی پیشنهاددهنده},
booktitle = {مهندسی کامپیوتر و پژوهشهای نیاز محور آخرین دستاوردهای در فناوری اطلاعات},
year = {2015},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {بازیوارسازی، شبکه اجتماعی، مکانیزم های بازی، دینامیک های بازی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی مولفه های بازی وارسازی بر کارایی شبکه های اجتماعی پیشنهاددهنده
%A مهرآیین, محمد
%A داودی, فرحناز
%A عباس آبادی, فیروزه
%J مهندسی کامپیوتر و پژوهشهای نیاز محور آخرین دستاوردهای در فناوری اطلاعات
%D 2015

[Download]