پژوهش‌های روستایی, دوره (8), شماره (1), سال (2017-7) , صفحات (150-165)

عنوان : ( وضعیت سازمانهای مردم نهاد در روستاها: فرآیند شکل گیری، آثار و پیامدها منطقه مورد مطالعه روستاهای شهرستان رشتخوار )

نویسندگان: خدیجه جوانی , خدیجه بوزرجمهری , حمید شایان , مریم قاسمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ازمان‌های مردم‌نهاد محلی (سمن‌ها) به عنوان نمود مشارکت مردم، تحقق اهداف توسعه پایدار را هموار می‌سازند. هدف عمده تحقیق حاضر، بررسی شرایط و پیامدهای تشکیل سازمان‌های مردم‌نهاد محلی در روستاهای شهرستان رشتخوار است. اطلاعات لازم برای تحقیق، از طریق مصاحبه نیمه‌ساختارمند با نمونه‌ای برگزیده از هیأت مؤسسین و اعضای فعال سازمان‌های مردم‌نهاد به دست آمده است (27-n). با استفاده از فرایند کدگذاری مرسوم نظریه بنیانی، متن به دست آمده از مصاحبه‌ها تحلیل شده و یافته‌های حاصل از تحلیل ساختاری ماتریسی شامل کدهای باز (85 کد)، محوری (24 کد) و انتخابی (7 کد) تدوین شده است. با توجه به الگوی طراحی شده، سازمان‌های مردم‌نهاد در مناطق روستایی شهرستان رشتخوار با اهداف و شرایط علّی همچون (عوامل اقتصادی، اجتماعی و نفوذ عوامل داخلی و خارجی) و شرایط زمینه‌ای مشخص (شرایط بوم‌شناختی، فرهنگی، مذهبی و اعتقادی) به وجود می‌آیند و توسعه این سازمان‌ها در مناطق مستعد روستایی به آثار اجتماعی، اقتصادی و زیست‌محیطی مختلفی منجر شده است. از مهم‌ترین مشکلات پیش روی این سازمان‌ها در مناطق روستایی می‌توان به عدم درک کامل مردم از کارکرد سمن در روستا، کمبود بودجه، وجود فقر فرهنگی، تجربه ناموفق سمن‌های قبلی و وجود دیدگاه منفی به سمن‌ها در مناطق روستایی اشاره کرد.

کلمات کلیدی

, سازمان های مردم نهاد(سمنها), نظریه بنیانی, شهرستان رشتخوار , توسعه روستایی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1063435,
author = {جوانی, خدیجه and بوزرجمهری, خدیجه and شایان, حمید and قاسمی, مریم},
title = {وضعیت سازمانهای مردم نهاد در روستاها: فرآیند شکل گیری، آثار و پیامدها منطقه مورد مطالعه روستاهای شهرستان رشتخوار},
journal = {پژوهش‌های روستایی},
year = {2017},
volume = {8},
number = {1},
month = {July},
issn = {2008-7373},
pages = {150--165},
numpages = {15},
keywords = {سازمان های مردم نهاد(سمنها)، نظریه بنیانی، شهرستان رشتخوار ، توسعه روستایی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T وضعیت سازمانهای مردم نهاد در روستاها: فرآیند شکل گیری، آثار و پیامدها منطقه مورد مطالعه روستاهای شهرستان رشتخوار
%A جوانی, خدیجه
%A بوزرجمهری, خدیجه
%A شایان, حمید
%A قاسمی, مریم
%J پژوهش‌های روستایی
%@ 2008-7373
%D 2017

[Download]