بیست و دومین کنفرانس شبکه های توزیع نیروی برق , 2017-04-19

عنوان : ( کنترل اینورترهای موازی با استفاده از روش کنترل ولتاژگرا و مدولاسیون بردار فضایی در حالت جزیره ای )

نویسندگان: پوریا سروقدی , محمد منفرد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله با استفاده از روش کنترل ولتاژگرا تسهیم بار میان اینورترهای موازی در حالت جزیره ای بودن شبکه صورت می پذیرد. روش فوق بر مبنای محاسبات توان در قاب مرجع سنکرون که از دقت و سرعت بالایی برخوردار می باشد عمل می کند. همچنین مدولاسیون استفاده شده روش بردار فضایی بوده که دارای پیاده سازی دیجیتال ساده و دینامیک سریع می باشد. نتایج شبیه سازی با استفاده از دو اینورتر موازی سه فاز 5کیلووات متصل به بار مقاومتی، عملکرد روش فوق را نشان می دهد.

کلمات کلیدی

, تسهیم بار, کنترل ولتاژگرا, مدولاسیون بردار فضایی, اینورترهای
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1063455,
author = {سروقدی, پوریا and منفرد, محمد},
title = {کنترل اینورترهای موازی با استفاده از روش کنترل ولتاژگرا و مدولاسیون بردار فضایی در حالت جزیره ای},
booktitle = {بیست و دومین کنفرانس شبکه های توزیع نیروی برق},
year = {2017},
location = {سمنان, ايران},
keywords = {تسهیم بار- کنترل ولتاژگرا- مدولاسیون بردار فضایی- اینورترهای موازی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T کنترل اینورترهای موازی با استفاده از روش کنترل ولتاژگرا و مدولاسیون بردار فضایی در حالت جزیره ای
%A سروقدی, پوریا
%A منفرد, محمد
%J بیست و دومین کنفرانس شبکه های توزیع نیروی برق
%D 2017

[Download]