تحلیل فضایی مخاطرات محیطی, دوره (4), شماره (1), سال (2017-6) , صفحات (17-32)

عنوان : ( تحلیل فضایی امواج گرمایی ایران )

نویسندگان: الهه اعتمادیان , رضا دوستان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مخاطرات آب و هوایی از جمله رخداده های آب و هوای کره زمین می باشند، یکی از این پدیده ها، وقوع موج گرما است. برای تعیین الگوی مکانی امواج گرمایی ایران، دمای حداکثر روزانه 49 ایستگاه سینوپتیک در دوره 2010-1980 استفاده گردید. با استفاده از شاخص صدک95 ام‌، آستانه های دمایی ماهانه، تعیین، و تداوم سه روز و بیشتر درهر ماه میلادی از ایستگاه‌، موج گرما تعریف شد. آستانه دمایی متفاوت ماهانه و ایستگاه، منجر به شناسایی موج گرما برای کل ایران گردید. بیشینه آستانه دما در نیمه جنوبی و کمینه در نیمه شمالی و نقش ارتفاعات چشمگیر است، اما بیش‌ترین امواج گرمایی ایران در نیمه غربی و به سمت شرق کاهش دارند. از منطقه کوهپایه داخلی ایران به سمت شمال و جنوب کشور (سواحل)و مناطق مرکزی، این پدیده اقلیمی کاهش دارد. سری‌های زمانی نشان می‌دهد، مجموع فراوانی دهه‌ای امواج گرما در تمام ماه‌ها روند افزایشی داشته است، با این تفاوت که ماه‌های دوره سرد سال روند افزایشی معنادارتری و دوره گرم سال معناداری کمتری دارند. فلات ایران طی دهه 2000 بیش‌ترین فراوانی امواج گرما را نسبت به دو دهه دیگر تجربه کرده است.

کلمات کلیدی

, امواج گرمایی , تحلیل فضایی – صدک 95 ام, ایران
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1063465,
author = {اعتمادیان, الهه and دوستان, رضا},
title = {تحلیل فضایی امواج گرمایی ایران},
journal = {تحلیل فضایی مخاطرات محیطی},
year = {2017},
volume = {4},
number = {1},
month = {June},
issn = {۲۴۲۳-۷۸۹۲},
pages = {17--32},
numpages = {15},
keywords = {امواج گرمایی - تحلیل فضایی – صدک 95 ام- ایران},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیل فضایی امواج گرمایی ایران
%A اعتمادیان, الهه
%A دوستان, رضا
%J تحلیل فضایی مخاطرات محیطی
%@ ۲۴۲۳-۷۸۹۲
%D 2017

[Download]