انرژی ایران, دوره (19), شماره (4), سال (2017-2) , صفحات (19-32)

عنوان : ( مدیریت مصرف انرژی و انتشار آلاینده ها در واحد صنعتی تولید شیر )

نویسندگان: حمزه سلطانعلی عباسکوهی , امین نیکخواه کلاچاهی , عباس روحانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مدیریت مصرف انرژی با توجه به کمبود منابع و افزایش قیمت حامل­های انرژی­های تجدیدناپذیر و نیز پیامدهای زیست محیطی ناشی از مصرف بی­ رویه آن از جایگاه ویژه­ای برخوردار است. از این رو هدف از این مطالعه بررسی جریان انرژی مصرفی و انتشار آلاینده­ها در قالب گازهای گلخانه‌ای در واحد صنعتی تولید شیر در دانشگاه فردوسی مشهد بود. مجموع انرژی­های ورودی و کارایی انرژی به ازای تولید یک لیتر شیر به ترتیب 7.73 مگاژول و 0.92 بود. دو نهاده خوراک دام و سوخت­های فسیلی به ترتیب با سهم 64 و 23 درصد به عنوان پر مصرف‌ترین نهاده‌های انرژی شناخته شدند. از طرفی دو نهاده سوخت دیزل و الکتریسیته به ترتیب با سهم 65 و 34 درصد بیش­ترین انتشار گازهای گلخانه‌ای را به خود اختصاص دادند. نتایج نشان داد که حدود 35 درصد از انرژی الکتریسیته مورد نیاز را می­توان با بکارگیری سامانه بیوگاز (انرژی پاک) تامین کرد. همچنین مجموع انتشار گازهای گلخانه­ای به ازای هر رأس دام و تولید یک لیتر شیر به ترتیب 1295.1 و 0.14 کیلوگرم کربن دی اکسید معادل محاسبه شد.

کلمات کلیدی

, کارایی انرژی, تولید شیر, بیوگاز, سوخت, آلاینده
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1063512,
author = {سلطانعلی عباسکوهی, حمزه and نیکخواه کلاچاهی, امین and روحانی, عباس},
title = {مدیریت مصرف انرژی و انتشار آلاینده ها در واحد صنعتی تولید شیر},
journal = {انرژی ایران},
year = {2017},
volume = {19},
number = {4},
month = {February},
issn = {1028-3706},
pages = {19--32},
numpages = {13},
keywords = {کارایی انرژی، تولید شیر، بیوگاز، سوخت، آلاینده},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مدیریت مصرف انرژی و انتشار آلاینده ها در واحد صنعتی تولید شیر
%A سلطانعلی عباسکوهی, حمزه
%A نیکخواه کلاچاهی, امین
%A روحانی, عباس
%J انرژی ایران
%@ 1028-3706
%D 2017

[Download]