همایش ملی اخلاق علم و اخلاق حرفه ای در مکتب علامه طباطبایی (ره) , 2016-11-09

عنوان : ( میزان انطباق آیین نامه های اصول اخلاق پژوهش دانشگاهی با آموزه های اخلاقی از منظر اسلام )

نویسندگان: رویا پورحاجی , حسین کارشکی , بهروز مهرام , طاهره جاویدی کلاته جعفرابادی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اخلاق اسلامی تمام لایه های هستی آدمی را شکوفا می سازد. مبانی و اصول اخلاق اسلامی می تواند به مانند چتری مباحث اخلاق پژوهش را پوشش دهد و مبنای اخلاق پژوهش قرار گیرد . هدف از این مقاله بررسی میزان انطباق آیین نامه ها و منشور های اخلاقی در دانشگاه ها و انجمن های حرفه ای با آموزه های اخلاقی اسلام می باشد. جهت تبیین اصول اخلاق پژوهش با رویکرد اسلامی از روش مطالعه کتابخانه ای ( جستجو، مطالعه، بررسی و استفاده از متون و مجلات دیجیتال) استفاده شد. در روش کتابخانه ای ، حوزه کار محقق کتابخانه و استاد و مدارک است . ( ساروخانی، 1383 .(منظور از اصول اخلاقی در این مطالعه ، گزاره های تجویزی هستند که به عنوان قواعد کلی قابل اجرا در همه بخش های اخلاقی می باشند. نتایج نشان داد که در بین منشور های اخلاقی دانشگاه ها وانجمن هایحرفه ای و تطبیق آنها با اصول و آموزه های اخلاقی اسلام، دانشگاه ها و انجمن ها سعی خود برآن داشته اند تا آیین نامه ای جامع و متناسب با اصول اخلاقی اسلام ارایه نمایند و از طرفی طبق نتایج، اصول منشوراخلاقی وآییننامه های تدوین شده توسط دانشگاه ها و انجمن ها، با اصول و آموزه های دینی اسلام تطابق داشت.به طوری کهآموزه های اسلامی پوشش دهنده اصول اخلاقی تدوین شده بود. از آنجایی که همه دانشگاه ها در تدوین آیین نامه های اخلاقی اهتمام ورزیده اند دانشجویان با توجه به این اصول اخلاقی باید میزان رفتار های غیر اخلاقی در پژوهش را کاهش داده و با تکیه بر اصول و مبانی اخلاق اسلامی، زمینه تحول اساسی در این حوزه را فراهم آورند.

کلمات کلیدی

, اسلام, آموزه های اخلاق اسلامی, اخلاق, اخلاق پژوهش, منشور اخلاق
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1063547,
author = {پورحاجی, رویا and کارشکی, حسین and مهرام, بهروز and جاویدی کلاته جعفرابادی, طاهره},
title = {میزان انطباق آیین نامه های اصول اخلاق پژوهش دانشگاهی با آموزه های اخلاقی از منظر اسلام},
booktitle = {همایش ملی اخلاق علم و اخلاق حرفه ای در مکتب علامه طباطبایی (ره)},
year = {2016},
location = {ايران},
keywords = {اسلام، آموزه های اخلاق اسلامی، اخلاق، اخلاق پژوهش، منشور اخلاق پژوهش},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T میزان انطباق آیین نامه های اصول اخلاق پژوهش دانشگاهی با آموزه های اخلاقی از منظر اسلام
%A پورحاجی, رویا
%A کارشکی, حسین
%A مهرام, بهروز
%A جاویدی کلاته جعفرابادی, طاهره
%J همایش ملی اخلاق علم و اخلاق حرفه ای در مکتب علامه طباطبایی (ره)
%D 2016

[Download]