کنگره ملی روانشناسی اجتماعی ایران , 2014-02-03

عنوان : ( جهت گیری هدفی و سلامت روان با میانجیگری هیجانات تحصیلی منفی فعال و غیرفعال )

نویسندگان: مریم السادات کیافر , حسین کارشکی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بهداشت روان، هیجانات تحصیلی منفی، اهداف، دانش آموز

کلمات کلیدی

, بهداشت روان, هیجانات تحصیلی منفی, اهداف, دانش
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1063549,
author = {کیافر, مریم السادات and کارشکی, حسین},
title = {جهت گیری هدفی و سلامت روان با میانجیگری هیجانات تحصیلی منفی فعال و غیرفعال},
booktitle = {کنگره ملی روانشناسی اجتماعی ایران},
year = {2014},
location = {تهران, ايران},
keywords = {بهداشت روان، هیجانات تحصیلی منفی، اهداف، دانش آموز},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T جهت گیری هدفی و سلامت روان با میانجیگری هیجانات تحصیلی منفی فعال و غیرفعال
%A کیافر, مریم السادات
%A کارشکی, حسین
%J کنگره ملی روانشناسی اجتماعی ایران
%D 2014

[Download]