دومین کنفرانس ملی تحقیقات بین رشته ای در کامپیوتر، مکانیک، برق و مکاترونیک , 2017-09-20

عنوان : ( بهینه‌سازی توپولوژی بر اساس قابلیت اطمینان برای سازه‌هایی دارای تغییر شکل بزرگ )

نویسندگان: حامد محمدزاده , محمد حسین ابوالبشری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بهینه‎سازی توپولوژی بر اساس قابلیت اطمینان (RBTO) برای به دست آوردن توپولوژی بهینه با در نظر گرفتن عدم قطعیت، در متغیرهای طراحی استفاده می‎شود. بهینه‌سازی بر اساس قابلیت اطمینان برای سازه‌های مختلفی انجام‌شده است. اما همه آن‌ها بر روی تغییر شکل‌های کوچک تمرکز دارند. درحالی‌که فرض خطی بودن برای سازه‌های دارای تغییر شکل بزرگ معتبر نیست. در این مقاله RBTO با استفاده از بهینه‌سازی تکاملی دو جهتی سازه‌ها (BESO) با استفاده از طرح فیلتر بهبود یافته انجام می‌گیرد. قابلیت اطمینان مرتبه اول (FORM) برای محاسبه قیدهای احتمالی و برای تقریب تابع حالت حدی از روش پاسخ سطح استاندارد استفاده می‎شود. توپولوژی به‌دست‌آمده از بهینه‌سازی توپولوژی قطعی (DTO) و RBTO در دو حالت تحلیل خطی و غیرخطی باهم مقایسه می‌شود و نتایج نشان می‌دهد که توپولوژی حاصل از تحلیل غیرخطی در هر دو حالت DTO و RBTO حجمی کمتر از تحلیل خطی دارد. همچنین توپولوژی حاصل از RBTO بسیار مناسب‎تر از توپولوژی حاصل از DTO است؛ هر چند حجم نهایی اندکی بیشتر است.

کلمات کلیدی

, قابلیت اطمینان, تغییر شکل بزرگ, تحلیل غیرخطی, بهینه‎سازی دو جهتی تکاملی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1063564,
author = {محمدزاده, حامد and ابوالبشری, محمد حسین},
title = {بهینه‌سازی توپولوژی بر اساس قابلیت اطمینان برای سازه‌هایی دارای تغییر شکل بزرگ},
booktitle = {دومین کنفرانس ملی تحقیقات بین رشته ای در کامپیوتر، مکانیک، برق و مکاترونیک},
year = {2017},
location = {قزوین, ايران},
keywords = {قابلیت اطمینان، تغییر شکل بزرگ، تحلیل غیرخطی، بهینه‎سازی دو جهتی تکاملی سازه‎ها},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بهینه‌سازی توپولوژی بر اساس قابلیت اطمینان برای سازه‌هایی دارای تغییر شکل بزرگ
%A محمدزاده, حامد
%A ابوالبشری, محمد حسین
%J دومین کنفرانس ملی تحقیقات بین رشته ای در کامپیوتر، مکانیک، برق و مکاترونیک
%D 2017

[Download]