پژوهش ها و سیاست های اقتصادی, دوره (25), شماره (81), سال (2017-6) , صفحات (85-121)

عنوان : ( مطالعه مقایسه ای کارایی انرژی، زیست محیطی در کشورهای در حال توسعه با رویکرد ستانده مطلوب و نا مطلوب در محیط رقابتی )

نویسندگان: بهرام فتحی , مهدی خداپرست مشهدی , مسعود همایونی فر , سید حسن سجادی فر ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1063578,
author = {فتحی, بهرام and خداپرست مشهدی, مهدی and همایونی فر, مسعود and سید حسن سجادی فر},
title = {مطالعه مقایسه ای کارایی انرژی، زیست محیطی در کشورهای در حال توسعه با رویکرد ستانده مطلوب و نا مطلوب در محیط رقابتی},
journal = {پژوهش ها و سیاست های اقتصادی},
year = {2017},
volume = {25},
number = {81},
month = {June},
issn = {1027-9024},
pages = {85--121},
numpages = {36},
keywords = {کارایی انرژی، ستانده مطلوب، ستانده نامطلوب، تحلیل پوششی داده ها، بازی چانه زنی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مطالعه مقایسه ای کارایی انرژی، زیست محیطی در کشورهای در حال توسعه با رویکرد ستانده مطلوب و نا مطلوب در محیط رقابتی
%A فتحی, بهرام
%A خداپرست مشهدی, مهدی
%A همایونی فر, مسعود
%A سید حسن سجادی فر
%J پژوهش ها و سیاست های اقتصادی
%@ 1027-9024
%D 2017

[Download]