چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست , 2017-05-23

عنوان : ( بررسی پتانسیل جمع‌آوری آب باران از سطح ساختمان ها (مطالعه موردی: یکی از نواحی چندگانه شهردای مشهد) )

نویسندگان: امیرحسین شادمهری طوسی , شهناز دانش , سیدمحمود حسینی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

جمع‌آوری آب باران (RWH ) یکی از راهکارهای مفید و عملی در مدیریت منابع آب در مناطق خشک و نیمه‌خشک است. در سال‌های اخیر، تغییر اقلیم و در پی آن کاهش نزولات جوی از یک‌سو و رشد سریع جمعیت از سوی دیگر سبب کاهش سرانه آب تجدیدشونده کشور شده است. لذا برنامه ریزی برای استفاده بهینه از منابع موجود و شناسایی و کاربرد منابع جدید و جایگزین مانند جمع آوری و استفاده از آبهای سطحی و باران امری ضروری به نظر می‌رسد. سیستم‌های جمع آوری آب باران در بسیاری از مناطق دنیا به خصوص در مناطق خشک و نیمه خشک به عنوان روشی عملی برای به حداقل رساندن ریسک خشک سالی پذیرفته شده است. از طرفی اطلاعات کاملی از میزان پتاسیل موجود به منظور جمع آوری آب باران در حوضه شهری (سطح پشت بام‌ها) و همچنین فواید مستیم و غیر مستقیم این سیستم‌ها در دسترس نیست. در این مقاله به بررسی پتانسیل موجود برای جمع آوری آّب از سطح پشت بام‌های منطقه 9 شهرداری مشهد پرداخته شد. با توجه به نتایج به دست آمده، با استفاده از این سیستم می‌توان سالانه در کاربری‌های مسکونی، تجاری ، آموزشی و اداری به ترتیب حدقل 2367151 ، 39837، 70821 و 13215 متر مکعب در سال در مصرف آب صرفه جویی نمود. نتایج همچنان نشان داد کاربرد این سیستم در ماه‌های پر باران و در منازل مسکونی، در سال‌های با بارندگی متوسط، کمترین و بیشترین بارندگی می‌تواند به ترتیب تا 31، 26، 66 درصد از نیاز مصرف آب ماهانه را تأمین کند.

کلمات کلیدی

جمع آوری آب باران؛ خشکسالی؛ بحران آب؛ شهر مشهد؛ ساختمان‌ها
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1063581,
author = {شادمهری طوسی, امیرحسین and دانش, شهناز and حسینی, سیدمحمود},
title = {بررسی پتانسیل جمع‌آوری آب باران از سطح ساختمان ها (مطالعه موردی: یکی از نواحی چندگانه شهردای مشهد)},
booktitle = {چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست},
year = {2017},
location = {تهران, ايران},
keywords = {جمع آوری آب باران؛ خشکسالی؛ بحران آب؛ شهر مشهد؛ ساختمان‌ها},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی پتانسیل جمع‌آوری آب باران از سطح ساختمان ها (مطالعه موردی: یکی از نواحی چندگانه شهردای مشهد)
%A شادمهری طوسی, امیرحسین
%A دانش, شهناز
%A حسینی, سیدمحمود
%J چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
%D 2017

[Download]