بیست و پنجمین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک ایران , 2017-05-02

عنوان : ( مقایسه عملکرد الگوریتم های فراابتکاری در بهینه سازی جوشکاری با الکترود تنگستن آلیاژ آلومینیوم 5052 )

نویسندگان: فرید ایلچی , فرهاد کلاهان , مسعود آزادی مقدم ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

روش جوشکاری با استفاده از الکترود تنگستن و گاز محافظ، از اهمیت ویژه ای در ایجاد اتصالات با کیفیت بالا برخوردار است. پارامترهای تنظیمی در این مقاله شامل شدت جریان، فرکانس، سرعت و گپ می باشد. همچنین هندسه گرده جوش (ارتفاع به عرض پشتی) به عنوان متغیر خروجی در نظر گرفته شده است. جهت گردآوری داده های مورد نیاز در انجام این تحقیق، 27 آزمایش تجربی با بهره گیری از تکنیک طراحی و به روش سطح پاسخ انجام یافته، جهت ایجاد ارتباط (DOE) آزمایشات بین پارامترهای ورودی و مشخصه خروجی از شبکه عصبی مصنوعی استفاده شده است. در این تحقیق با به کارگیری الگوریتم تبرید تدریجی و ازدحام ذرات سطوح مختلف پارامترهای ورودی برای نیل به خروجی بهینه تعیین شدند. نتایج حاصل از بهینه سازی و آزمایشات تجربی دارای خطای کمتر از 5% است. همچنین مشخص شد الگوریتم ازدحام ذرات سریعتر به سمت تابع هدف همگرا می شود.

کلمات کلیدی

, هندسه گرده جوش , شبکه عصبی مصنوعی , جوشکاری تنگستن , الگوریتم های فراابتکاری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1063633,
author = {فرید ایلچی and کلاهان, فرهاد and آزادی مقدم, مسعود},
title = {مقایسه عملکرد الگوریتم های فراابتکاری در بهینه سازی جوشکاری با الکترود تنگستن آلیاژ آلومینیوم 5052},
booktitle = {بیست و پنجمین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک ایران},
year = {2017},
location = {تهران, ايران},
keywords = {هندسه گرده جوش - شبکه عصبی مصنوعی - جوشکاری تنگستن - الگوریتم های فراابتکاری},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مقایسه عملکرد الگوریتم های فراابتکاری در بهینه سازی جوشکاری با الکترود تنگستن آلیاژ آلومینیوم 5052
%A فرید ایلچی
%A کلاهان, فرهاد
%A آزادی مقدم, مسعود
%J بیست و پنجمین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک ایران
%D 2017

[Download]