تازه های علوم شناختی, دوره (19), شماره (1), سال (2017-6) , صفحات (1-13)

عنوان : ( ارائه ی یک مدل محاسباتی الکتروفیزیولوژی بهبودیافته از عملکرد مغز در حالت توجه دیداری )

نویسندگان: سیدعابد حسینی , محمدباقر نقیبی سیستانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف: ارائه ی یک مدل محاسباتی الکتروفیزیولوژی بهبودیافته از عملکرد مغز در حالت توجه دیداری. روش: معماری این مدل هاجکین– هاکسلی دو لایه، بر اساس اتصالات مهاری، تحریکی و پلاستیسیتی سلول‎های اعصاب مرکزی و محیطی طراحی شده است. این مدل دارای سه بخش اصلی بوده و توجه انتخابی به‌صورت شبکه‎ای از سلول‎های خیزکی با اتصال ستاره بین واحد مرکزی و عناصر محیطی است. همچنین در این مدل توجه تمرکزیافته با برخی سلول‎های محیطی نشان داده می‎شود. این سلول ها خیزک‎هایی همزمان با سلول مرکزی تولید می‎کنند و بقیه ی آنها مهار می‎شوند. نوآوری این مقاله، ارایه¬ی دینامیک‎های قدرت ارتباطی جدید به‌صورت بخش‎های افزایشی و کاهشی، افزودن نویزها و عوامل تصادفی به مدل است. یافته ها: برای ارزیابی مدل، پنج نوع دینامیک شامل همزمانی سراسری، همزمانی جزئی، حالت های گذرا، سکون و ناهمزمانی در نظر گرفته شده است. نتایج شبیه‎سازی نشان می‎دهد که این مدل می‎تواند به‌صورت پی‎در‎پی اشیا را با الویت‎های فرکانسی مختلف انتخاب کند. نتیجه گیری: نتایج این تحقیق با نتایج تحقیقات گذشته همخوانی خوبی دارد و توانسته رفتار مقاوم‎تری از خود نشان دهد.

کلمات کلیدی

, الکتروفیزیولوژی, توجه دیداری, مدل محاسباتی, هاجکین- هاکسلی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1063648,
author = {حسینی, سیدعابد and نقیبی سیستانی, محمدباقر},
title = {ارائه ی یک مدل محاسباتی الکتروفیزیولوژی بهبودیافته از عملکرد مغز در حالت توجه دیداری},
journal = {تازه های علوم شناختی},
year = {2017},
volume = {19},
number = {1},
month = {June},
issn = {1561-4174},
pages = {1--13},
numpages = {12},
keywords = {الکتروفیزیولوژی، توجه دیداری، مدل محاسباتی، هاجکین- هاکسلی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارائه ی یک مدل محاسباتی الکتروفیزیولوژی بهبودیافته از عملکرد مغز در حالت توجه دیداری
%A حسینی, سیدعابد
%A نقیبی سیستانی, محمدباقر
%J تازه های علوم شناختی
%@ 1561-4174
%D 2017

[Download]