پژوهشنامه اخلاق, دوره (9), شماره (32), سال (2016-9) , صفحات (37-58)

عنوان : ( جواز بهتان بر بدعت گذار از منظر فقهی و اخلاقی )

نویسندگان: علی محمدیان , محمدرضا علمی سولا , محمدتقی فخلعی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مناسبات و رابطه بین فقه و اخلاق، در دوران معاصر بسیاری از اندیشمندان مسلمان را به تأمل وا داشته است. آنچه در شکل گیری چنین تأمّلاتی نقش اساسی داشته است، وجود فتاوایی است که گاهی به ظاهر با ذائقه اخلاق سازگار نیست؛ یکی از این فتاوا که در فضای معاصر چالش‌های بسیاری را برانگیخته است، فتوا به جواز بهتان زدن به کسانی است که در دین ایجاد بدعت می‌کنند. برخی از فقیهان معتقدند گاهی مصلحت اقتضا می‌کند که به بدعت‌گذاران افترا بسته شود تا موجبات رسوایی آنان فراهم شده و مردم فریفته ایشان نشوند. اینکه چنین دیدگاهی تا چه میزان با آموزه‌های دینی همخوانی دارد، نگارنده را به تأمل و استقصای فراگیر در ادلّه واداشت. لذا نوشتار حاضر در راستای نیل به این مهم در پژوهشی توصیفی ـ تحلیلی و با نگاهی مسئله محورانه، درصدد بررسی نظریه مزبور در پرتو قواعد و اصول دو علم فقه و اخلاق برآمده و در نهایت براساس داوری در ادلّه چنین دیدگاهی همسو با تعالیم و مقاصد شریعت نیست.

کلمات کلیدی

, اخلاق و فقه, بهتان بدعت‌گزار, ‌بهتان, بدعت‌آور, اصول فقهی, موازین
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1063650,
author = {محمدیان, علی and علمی سولا, محمدرضا and فخلعی, محمدتقی},
title = {جواز بهتان بر بدعت گذار از منظر فقهی و اخلاقی},
journal = {پژوهشنامه اخلاق},
year = {2016},
volume = {9},
number = {32},
month = {September},
issn = {2228-7264},
pages = {37--58},
numpages = {21},
keywords = {اخلاق و فقه، بهتان بدعت‌گزار، ‌بهتان، بدعت‌آور، اصول فقهی، موازین اخلاقی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T جواز بهتان بر بدعت گذار از منظر فقهی و اخلاقی
%A محمدیان, علی
%A علمی سولا, محمدرضا
%A فخلعی, محمدتقی
%J پژوهشنامه اخلاق
%@ 2228-7264
%D 2016

[Download]