کنفرانس پژوهش های معماری و شهرسازی اسلامی وتاریخی ایران , 2017-05-11

عنوان : ( عوامل موثر بر معماری و طراحی و نقش آن در کیفیت مسکن روستایی )

نویسندگان: خدیجه بوزرجمهری , زینب عرفانی , طاهره صادقلو ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ساختارهای معماری محیط¬های روستایی برآیندهای بااهمیت فعالیت انسان بشمار می آیند که در طول قرنها مطابق با منطق¬های قوی اجتماع- فرهنگی و محیطی شکل وتحول پیدا کرده¬اند. مسکن یکی از نیازهای اساسی انسان برحسب توسعه و تغییر سطح زندگی ابعاد مختلف و متنوعی پیدا می¬کند.مسکن باکیفیت باید به لحاظ فرمی، زیبا و منطبق با شرایط محیطی، با میزان ماندگاری و طول عمر بالا، رعایت استانداردهای ساخت‌وساز، امنیت بالا و مصرف انرژی پایین است. با توجه به موضوع این پژوهش، تاثیرات طراحی و معماری بر کیفیت مساکن روستایی، به صورت توصیفی- تحلیلی و روش جمع آوری اطلاعات از منابع کتابخانه¬ای و اینترنتی و میدانی است. هدف از این تحقیق شناخت الگوهای صحیح مسکن روستایی و شیوه های معماری مناسب و تاثیرات آنها برکیفیت و پایداری مسکن در نواحی روستایی است. قدرمسلم ارتقاء کیفیت مسکن روستایی زمینه ساز سلامتی و زیست پذیری بیشتر و مصون ماندن آنان در برابر سوانح طبیعی خواهد شد از آنجای که مسکن وکیفیت آن نقش بسزایی در مناطق روستایی دارد و در این مناطق کمتر به بعد کیفی آن توجه شده است و مساکن غیراستاندارد و دارای استحکام ضعیف و به لحاظ بهداشتی در سطح پایینی قرار دارد باید در شیوه نگرش به طراحی و ساخت مسکن روستایی، به خصوصیات بومی، روش های ساخت محلی و تطابق مسکن با نیازهای معیشتی روستائیان اصلاحاتی صورت گیرد و مسائلی مانند مقاومت در برابر زلزله، ملزومات بهداشتی، مباحث زیست محیطی، استفاده از انرژی و مانند آن نیز در طرح مسکن روستایی لحاظ شوند.

کلمات کلیدی

, واژه های کلیدی:مسکن روستایی, کیفیت مسکن, معماری روستایی, شیوه¬های مناسب طراحی مسکن روستایی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1063661,
author = {بوزرجمهری, خدیجه and عرفانی, زینب and صادقلو, طاهره},
title = {عوامل موثر بر معماری و طراحی و نقش آن در کیفیت مسکن روستایی},
booktitle = {کنفرانس پژوهش های معماری و شهرسازی اسلامی وتاریخی ایران},
year = {2017},
location = {شیراز, ايران},
keywords = {واژه های کلیدی:مسکن روستایی، کیفیت مسکن، معماری روستایی، شیوه¬های مناسب طراحی مسکن روستایی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T عوامل موثر بر معماری و طراحی و نقش آن در کیفیت مسکن روستایی
%A بوزرجمهری, خدیجه
%A عرفانی, زینب
%A صادقلو, طاهره
%J کنفرانس پژوهش های معماری و شهرسازی اسلامی وتاریخی ایران
%D 2017

[Download]