دانش و تندرستی, دوره (12), شماره (1), سال (2017-5) , صفحات (28-35)

عنوان : ( تاثیر نوعی پروبیوتیک بر کلومیزه شدن روده ای و تهاجم بافتی سالمونلا انتریتیدیس در جوجه های گوشتی )

نویسندگان: رمضانعلی جعفری , احمدرضا راجی , غلامعلی کلیدری , منصور میاحی , هادی ابراهیمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سالمونلا انتریتیدیس یکی از مهم ترین عوامل بیماری های با منشا غذایی در انسان است که ....

کلمات کلیدی

, ماکیان , پروبیوتیک, سالمونلا
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1063664,
author = {رمضانعلی جعفری and راجی, احمدرضا and کلیدری, غلامعلی and منصور میاحی and هادی ابراهیمی},
title = {تاثیر نوعی پروبیوتیک بر کلومیزه شدن روده ای و تهاجم بافتی سالمونلا انتریتیدیس در جوجه های گوشتی},
journal = {دانش و تندرستی},
year = {2017},
volume = {12},
number = {1},
month = {May},
issn = {1735-577X},
pages = {28--35},
numpages = {7},
keywords = {ماکیان ، پروبیوتیک، سالمونلا},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر نوعی پروبیوتیک بر کلومیزه شدن روده ای و تهاجم بافتی سالمونلا انتریتیدیس در جوجه های گوشتی
%A رمضانعلی جعفری
%A راجی, احمدرضا
%A کلیدری, غلامعلی
%A منصور میاحی
%A هادی ابراهیمی
%J دانش و تندرستی
%@ 1735-577X
%D 2017

[Download]