پژوهش در پزشکی, دوره (41), شماره (2), سال (2017-7) , صفحات (77-85)

عنوان : ( اثربخشی تحریک مکرر مغناطیسی مغز بر حافظه کاری بیماران مبتلا به اختلال افسردگی اساسی مقاوم به درمان )

نویسندگان: سحر محبت بهار , محمد مرادی جو , سید منصور رایگانی , علی مشهدی , ایمان الله بیگدلی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سابقه و هدف: اختلال افسردگی اساسی یکی از شایع ترین اختلالات روانی است که با نقص در عملکردهای شناختی؛ از جمله حافظه کاری همراه است. هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی تکنیک تحریک مکرر مغناطیسی مغز (rTMS) بر کورتکس پیش پیشانی خلفی جانبی چپ (DLPFC) مغز مبتلایان به افسردگی اساسی مقاوم به درمان است. روش: مبتلایان به افسردگی اساسی مقاوم به درمان تحت 10 جلسه مداخله ی درمانی با استفاده از دستگاه rTMS در طی 6 هفته قرار گرفتند. rTMS شامل تحریک با فرکانس بالا ( Hz10) بر کرتکس پیش پیشانی خلفی جانبی چپ در زاویه 45 درجه کویل با شدتی برابر با آستانه حرکتی 100٪ می باشد. افراد نمونه به طور تصادفی به دو گروه فعال ( 10نفر) و شم (10 نفر) تقسیم شده و حافظه کاری (WM) پیش از آغاز مداخله درمانی و همچنین بلافاصله پس از آخرین جلسه درمان؛ به منظور بررسی مجدد با بکارگیری ابزار n-back مورد ارزیابی مجدد قرار گرفت. یافته ها: تحریک مکرر مغناطیسی ناحیه خلفی جانبی کورتکس پیش پیشانی چپ مغز ضمن درمان افسردگی اساسی، ارتقای حافظه کاری در مبتلایان را بلافاصله پس از پایان ده جلسه مداخله درمانی در مقایسه با گروه شم در پی داشت. نتیجه گیری: تحریک مکرر مغناطیسی مغز یک روش غیر تهاجمی و ایمن در درمان افسردگی های مقاوم به درمان محسوب می گردد. ارزیابی جامع و درمان اثربخش مستلزم توجه به عملکردهای شناختی بیماران در کنار نشانگان خلقی می باشد.

کلمات کلیدی

, تحریک مکرر مغناطیسی مغز (rTMS), کورتکس پیش پیشانی خلفی جانبی (DLPFC), حافظه کاری, افسردگی اساسی, مقاوم به درمان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1063708,
author = {محبت بهار, سحر and محمد مرادی جو and سید منصور رایگانی and مشهدی, علی and بیگدلی, ایمان الله},
title = {اثربخشی تحریک مکرر مغناطیسی مغز بر حافظه کاری بیماران مبتلا به اختلال افسردگی اساسی مقاوم به درمان},
journal = {پژوهش در پزشکی},
year = {2017},
volume = {41},
number = {2},
month = {July},
issn = {1735-5311},
pages = {77--85},
numpages = {8},
keywords = {تحریک مکرر مغناطیسی مغز (rTMS)، کورتکس پیش پیشانی خلفی جانبی (DLPFC)، حافظه کاری، افسردگی اساسی، مقاوم به درمان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثربخشی تحریک مکرر مغناطیسی مغز بر حافظه کاری بیماران مبتلا به اختلال افسردگی اساسی مقاوم به درمان
%A محبت بهار, سحر
%A محمد مرادی جو
%A سید منصور رایگانی
%A مشهدی, علی
%A بیگدلی, ایمان الله
%J پژوهش در پزشکی
%@ 1735-5311
%D 2017

[Download]