ادب عربی, دوره (8), شماره (1), سال (2016-7) , صفحات (241-262)

عنوان : ( نقد جامعه شناختی شعر عَدیّ بن زید عبادی )

نویسندگان: عباس عرب , امید ایزانلو ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده نقد جامعه ­شناختی در اوایل قرن بیستم توسط جورج لوکاچ بنیان گذاشته شد و پس از او لوسین گلدمن و میخائیل باختین آن را گسترش دادند. در نقد جامعه ­شناختی، محتوا در صورت تأثیر می­گذارد و شرایط جامعه، شکل­ دهندة محتواست. بنابراین، با بررسی اثر ادبی، می­توان هم به نگرش نویسنده پی برد و هم از آن به عنوان یک سند تاریخی استفاده کرد. کاتب بودن عدی بن زید و آمد و شد به دربار حیره و ایرانیان، به شعر او اهمیت جامعه­ شناختی می­بخشد. رواج عقاید مذهبی مسیحی، یهودی و بت ­پرستی در شعر عدی، ناشی از شرایط جغرافیایی و اقلیمی حاصل­خیز، در محل سکونت او بوده است که افراد سرزمین­های همجوار را با عقاید دینی مختلفی، به این سرزمین کشاند. همچنین مرگ در نگاه شاعر از چندان عمقی برخوردار نیست و فقط محتوم بودن آن است که در شعر شاعر جلب توجه می­کند. از سوی دیگر، رواج باورهای عامیانه و شایع در شعر عدی، نشان از تأثیر محیط بر شکل­گیری باورهای هر فرد دارد.

کلمات کلیدی

نقد جامعه شناختی؛ شعر؛ عَدیّ بن
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1063741,
author = {عرب, عباس and امید ایزانلو},
title = {نقد جامعه شناختی شعر عَدیّ بن زید عبادی},
journal = {ادب عربی},
year = {2016},
volume = {8},
number = {1},
month = {July},
issn = {2251-9238},
pages = {241--262},
numpages = {21},
keywords = {نقد جامعه شناختی؛ شعر؛ عَدیّ بن زید},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نقد جامعه شناختی شعر عَدیّ بن زید عبادی
%A عرب, عباس
%A امید ایزانلو
%J ادب عربی
%@ 2251-9238
%D 2016

[Download]