هفتمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار , 2017-07-12

عنوان : ( بررسی فون جوندگان منطقه حفاظت شده بینالود خراسان رضوی براساس مطالعات ریمه پرندگان شکاری )

نویسندگان: علی زارعی , فاطمه طباطبائی یزدی , سکینه رجایی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پرندگان شکاری به عنوان حلقه¬ای از شبکه غذایی و جوندگان نیز به عنوان حلقه های دیگری از این شبکه هستند که با هم در ارتباط¬ اند و این ارتباط سیستمی به راحتی از طریق بررسی رژیم غذایی پرندگان شکاری قابل نمایش است. قسمت اعظم رژیم غذایی پرندگان شکاری را پستانداران خردجثه از جمله جوندگان تشکیل می‌دهد، این پرندگان پس از بلعیدن طعمه بقایای استخوانی، دندان و پوست آن را به شکل ریمه دفع می‌کنند .ریمه قسمت¬های غیرقابل هضم بدن طعمه شامل پر، استخوان، مو، کتین یا دندان و ناخن است که به شکل گلوله¬ای از دهان به بیرون برگردانده می شود و کاملاً متفاوت از فضله است. مطالعه بقایای استخوانی موجود در ریمه‌ها یکی از راههای بررسی حضور و انتشار جوندگان است. به منظور بررسی وشناخت فون جوندگان منطقه بینالود از روش غیر تهاجمی و غیر مستقیم، بررسی ریمه استفاده شد. بدین منظور نمونه¬برداری به روش سیستماتیک-تصادفی طی 8 مرحله از منطقه حفاظت شده بینالود انجام شد. ریمه های کدگذاری شده در آزمایشگاه با خیساندن از هم باز شده و بقایای جانوری موجود در آن¬ها تفکیک و شناسایی شد و درصد حضور هر جونده در میان کل ریمه¬ها مورد محاسبه قرار گرفت. بررسی مجموع 136 ریمه یافت شده نشان داد که جوندگان مشاهده شده در ریمه شامل 57%جنس جرد، 23% جنس ول، 8%سنجاب زمینی، 6%موش ورامین، 3%دوپا و 3%موش خانگی می باشند. با توجه به تنوع شرایط اکولوژیکی در ایران ضرورت دارد که تنوع جوندگان در هر منطقه به‌صورت جداگانه مورد بررسی قرار گیرد.

کلمات کلیدی

, ریمه, پرندگان شکاری, فون, جوندگان, بینالود
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1063753,
author = {زارعی, علی and طباطبائی یزدی, فاطمه and سکینه رجایی},
title = {بررسی فون جوندگان منطقه حفاظت شده بینالود خراسان رضوی براساس مطالعات ریمه پرندگان شکاری},
booktitle = {هفتمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار},
year = {2017},
location = {تهران, ايران},
keywords = {ریمه، پرندگان شکاری، فون، جوندگان، بینالود},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی فون جوندگان منطقه حفاظت شده بینالود خراسان رضوی براساس مطالعات ریمه پرندگان شکاری
%A زارعی, علی
%A طباطبائی یزدی, فاطمه
%A سکینه رجایی
%J هفتمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
%D 2017

[Download]