هفتمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار , 2017-07-12

عنوان : ( بررسی رژیم غذایی پرندگان شکاری منطقه حفاظت شده بینالود خراسان رضوی براساس تجزیه و تحلیل ریمه )

نویسندگان: علی زارعی , فاطمه طباطبائی یزدی , سکینه رجایی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اطلاع از اهمیت و ارزش منابع ژنتیکی وتنوع زیستی در بوم سازگان ها و نقش آنها در توالی و چرخه اکوسیستم، ضرورت و اهمیت شناخت این منابع را بیشتر می کند. از آنجائیکه ازدست رفتن یک گونه به صورت زنجیره ای روی دیگر گونه¬ها تاثیر می¬گذارد، هرچه تنوع گونه¬ای دریک بوم سازگان بیشتر باشد، زنجیره های تغذیه¬ای طولانی¬تر وشبکه-های حیاتی پیچیده¬تر بوده و در نتیجه محیط پایدارتر و از تنوع زیستی بیشتری برخوردار می¬شود. مطالعات رژیم¬غذایی برای درک جنبه¬های مختلف اکولوژی تغذیه در پرندگان شکاری اهمیت دارد و غالباً نتایج آن در مدیریت جمعیت پرندگان شکاری استفاده می¬شود. پرندگان شکاری نقش¬های آشکار در طبیعت و اثر مؤثری در کنترل زیستی جوندگان و حشرات دارند. تاکنون 49 گونه پرنده‌ شکاری ازمیان 520 گونه پرنده مهاجر و بومی ایران به ثبت رسیده و عوامل متعددی نظیر شکار، تخریب زیستگاه وآلودگی¬ها باعث کاهش تعداد وتنوع این گونه ها شده است. به منظور بررسی رژیم¬غذایی پرندگان شکاری منطقه بینالود از روش غیر تهاجمی و غیر مستقیم، بررسی ریمه استفاده شد. ریمه قسمت-های غیرقابل هضم بدن طعمه شامل پر و استخوان پرندگان یا دندان و ناخن در جوندگان و ... است که به شکل گلوله¬ای از دهان به بیرون برگردانده می شود و کاملاً متفاوت از فضله است. با توجه به اینکه ریمه¬ها بیشتر در محل¬های استراحت پرندگان تولید می¬شود، نمونه¬برداری به روش سیستماتیک-تصادفی از منطقه حفاظت شده بینالود انجام شد. ریمه های کدگذاری شده در آزمایشگاه با خیساندن از هم باز شده و بقایای جانوری موجود در آن¬ها تفکیک و شناسایی شد و درصد حضور هر ماده غذایی در میان کل ریمه¬ها مورد محاسبه قرار گرفت. بررسی مجموع 136 ریمه یافت شده نشان داد که رژیم غذایی پرندگان شکاری طی دو فصل پاییز و زمستان حاوی 50.51% جوندگان، 18.94% پرندگان، 18.27 % حشرات ( قاب بالان (سوسک ها)، راست بالان (ملخ ها) و مورچه ها)، 8.24% مواد گیاهی و 2.44% عنکبوتیان و 1.6% نرم تنان می باشد.

کلمات کلیدی

, رژیم غذایی, pellet, پرندگان شکاری, بینالود, خراسان رضوی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1063755,
author = {زارعی, علی and طباطبائی یزدی, فاطمه and سکینه رجایی},
title = {بررسی رژیم غذایی پرندگان شکاری منطقه حفاظت شده بینالود خراسان رضوی براساس تجزیه و تحلیل ریمه},
booktitle = {هفتمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار},
year = {2017},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {رژیم غذایی، pellet،پرندگان شکاری، بینالود، خراسان رضوی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی رژیم غذایی پرندگان شکاری منطقه حفاظت شده بینالود خراسان رضوی براساس تجزیه و تحلیل ریمه
%A زارعی, علی
%A طباطبائی یزدی, فاطمه
%A سکینه رجایی
%J هفتمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
%D 2017

[Download]