مطالعات زبان و ترجمه, دوره (49), شماره (3), سال (2017-5) , صفحات (105-121)

عنوان : ( بازآفرینی یک روایت در دو اثر: داستان «مردگان» اثر جویس در سینمای ایران )

نویسندگان: رویا عباس زاده , عذرا قندهاریون , زهره تائبی نقندری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در سال‌های اخیر، اقتباس به‌عنوان شاخه‌ای جدید در نقد ادبی مورد توجه منتقدین قرار‌گرفته‌ است. در ایران نیز اقتباس‌های مختلفی از آثار ادبی ایرانی و خارجی در چند دهۀ اخیر انجام‌گرفته ‌است. پلّه آخر (۱۳۹۲) به کارگردانی علی مصفا یکی از جدیدترین آثار اقتباسی و برگرفته از داستان معروف «مردگان» (۱۹۱۴) اثر جیمز جویس (۱۸۸۲-۱۹۴۱) است. در این مطالعه، با استفاده از تئوری کانون دید ژرار ژِنِت، به‌دنبال بررسی تغییر روایت از متن نوشتاری به فیلم و پیامدهای آن خواهیم بود. تئوری کانون دید ژِنِت، با معرفی سه نوع کانون دید بیرونی، درونی و صفر و همچنین چهار نوع روایت با توجه به سطح و رابطۀ راوی با داستان، ابزار مناسبی برای مقایسۀ اثر ادبی و فیلم اقتباسی در قالبی روایت‌شناسانه است. بنابراین، مطالعۀ حاضر سعی دارد با بررسی این تغییرات در روایت «مردگان» و پلّه آخر و با تکیه بر تئوری کانون دید، دربارۀ علل و نتایج آن‌ها به بحث و نتیجه‌گیری بپردازد. یافته‌های این مطالعه نشان می‌دهد که تأثیر آگاهانه یا ناخودآگاه اقتباس‌کننده مذکر بر نوع روایت، باعث کم‌رنگ‌شدن نقش لیلی و هم‌ذات‌پنداری بیشتر مخاطبان با قهرمان منفعل این فیلم، یعنی خسرو شده است. علی‌رغم روایت پیچیدۀ داستان فیلم، قضاوت در مورد شخصیت‌های فیلم برای مخاطب توسط این تغییر در روایت آسان شده‌ است.

کلمات کلیدی

, اقتباس, تحلیل روایت, کانون دید, پلّه آخر, «مردگان»
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1063756,
author = {عباس زاده, رویا and قندهاریون, عذرا and تائبی نقندری, زهره},
title = {بازآفرینی یک روایت در دو اثر: داستان «مردگان» اثر جویس در سینمای ایران},
journal = {مطالعات زبان و ترجمه},
year = {2017},
volume = {49},
number = {3},
month = {May},
issn = {2383-2878},
pages = {105--121},
numpages = {16},
keywords = {اقتباس، تحلیل روایت، کانون دید، پلّه آخر، «مردگان»},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بازآفرینی یک روایت در دو اثر: داستان «مردگان» اثر جویس در سینمای ایران
%A عباس زاده, رویا
%A قندهاریون, عذرا
%A تائبی نقندری, زهره
%J مطالعات زبان و ترجمه
%@ 2383-2878
%D 2017

[Download]