شانزدهمین کنفرانس بین المللی هوافضای ایران , 2017-02-21

عنوان : ( اثر آیروالاستیک غیرخطی بر بالواره ناکا 0012 در جریان گذرصوتی )

نویسندگان: محمدصادق عراقی زاده , محمدحسن جوارشکیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یک روش عددی به منظور بررسی رفتار آیروالاستیک بال در جریان گذرصوتی لزج در یک بازه زمانی ارائه شده‌است. در اینجا به مطالعه اثرات آیرودینامیک غیر خطی بر رفتار آیروالاستیک یک بالواره دارای نوسانت پیچشی و خمشی (فراز و فرود) پرداخته می‌شود. مدل CFD بکار رفته در اینجا، یک روش ضمنی فشار مبنا برای حل معادلات ناویر استوکس است. برای شبیه‌سازی پیچش و فراز و فرود بالواره، نوسان در شرط مرزی جریان اعمال شده‌است. از طرح NVD (Normalized Variable Diagram)، برای اعمال معیار کرانداری حل استفاده می‌شود. این حل عددی همچنین شامل مدل k-ε جریان مغشوش لزج نیز است. معادلات آیرودینامیکی با معادلات حرکت سازه که برای یک برش ساده از بال نوشته شده‌اند، ترکیب می‌شوند. برای حل مساله آیروالاستیک، زوش نیومارک استفاده می‌شود. مدل آیرودینامیک یا داده‌های تجربی مورد بررسی قرار می‌گیرد. پاسخ‌های آیروالاستیک بالواره ناکا 0012 با تحقیق اثرات پارامترهای سازه‌ای بر آن مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.

کلمات کلیدی

, آیرودینامیک, آیروالاستیک, جریان لزج, جریان گذرصوتی, انتگرالگیری زمانی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1063758,
author = {عراقی زاده, محمدصادق and جوارشکیان, محمدحسن},
title = {اثر آیروالاستیک غیرخطی بر بالواره ناکا 0012 در جریان گذرصوتی},
booktitle = {شانزدهمین کنفرانس بین المللی هوافضای ایران},
year = {2017},
location = {تهران, ايران},
keywords = {آیرودینامیک- آیروالاستیک-جریان لزج-جریان گذرصوتی-انتگرالگیری زمانی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر آیروالاستیک غیرخطی بر بالواره ناکا 0012 در جریان گذرصوتی
%A عراقی زاده, محمدصادق
%A جوارشکیان, محمدحسن
%J شانزدهمین کنفرانس بین المللی هوافضای ایران
%D 2017

[Download]