پژوهش های سیاستگذاری و برنامه ریزی انرژی, دوره (3), شماره (6), سال (2017-8) , صفحات (115-134)

عنوان : ( امکان‌سنجی کاهش انتشارگازهای گلخانه‌ای در واحدهای تولیدی شیر با بکارگیری سامانه‌های بیوگاز )

نویسندگان: حمزه سلطانعلی عباسکوهی , امین نیکخواه کلاچاهی , عباس روحانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بخش دامپروری به عنوان یکی از عوامل اصلی آلودگی زیست محیطی شناخته شده است. این در حالی است­که بخش دامپروری به­صورت بالقوه قابلیت تولید انرژی از منابع سازگار با محیط­زیست را دارا می‌باشد. بر این‌ اساس، هدف از این مطالعه بررسی امکان کاهش انتشار گازهای گلخانه­ای با بکارگیری سامانه­های بیوگاز در واحدهای تولیدی شیر در کشور ایران می­باشد. با توجه به این­که نهاده­های سوخت دیزل و الکتریسیته در این واحدها سهم نسبتاً بالایی از کل انرژی مصرفی را به خود اختصاص می­دهند، از این رو بخش قابل توجهی از انتشار گازهای گلخانه­ای را در بر می­گیرند. بررسی­ها به منظور تعیین روند آلاینده­های متصاعد شده ناشی از مصرف این نهاده­ها، در پنج سناریو 1%، 5%، 10%، 50% و 100% استفاده از انرژی بیوگاز در تأمین انرژی مورد نیاز واحدهای تولیدی شیر صورت گرفت. نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که امکان کاهش انتشار گازهای گلخانه­ای با استفاده از انرژی بیوگاز در سناریوهای مختلف به ترتیب معادل 86/1، 92/4، 91/9، 90/49 و 57/99 درصد می­باشد. از این­رو، بکارگیری سامانه­های بیوگاز در واحدهای تولیدی شیر علاوه بر تأمین انرژی مورد نیاز می­تواند در کاهش گازهای گلخانه­ای مؤثر واقع شود.

کلمات کلیدی

, گازهای گلخانه‌ای, سامانه بیوگاز, واحدهای تولید شیر, هاضم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1063760,
author = {سلطانعلی عباسکوهی, حمزه and امین نیکخواه کلاچاهی and روحانی, عباس},
title = {امکان‌سنجی کاهش انتشارگازهای گلخانه‌ای در واحدهای تولیدی شیر با بکارگیری سامانه‌های بیوگاز},
journal = {پژوهش های سیاستگذاری و برنامه ریزی انرژی},
year = {2017},
volume = {3},
number = {6},
month = {August},
issn = {2538-2276},
pages = {115--134},
numpages = {19},
keywords = {گازهای گلخانه‌ای، سامانه بیوگاز، واحدهای تولید شیر، هاضم},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T امکان‌سنجی کاهش انتشارگازهای گلخانه‌ای در واحدهای تولیدی شیر با بکارگیری سامانه‌های بیوگاز
%A سلطانعلی عباسکوهی, حمزه
%A امین نیکخواه کلاچاهی
%A روحانی, عباس
%J پژوهش های سیاستگذاری و برنامه ریزی انرژی
%@ 2538-2276
%D 2017

[Download]