جستارهایی در فلسفه و کلام, دوره (49), سال (2017-8) , صفحات (27-52)

عنوان : ( خدا و جهان آفرینش از نظر شیخ اشراق )

نویسندگان: علی حقی , رفیده قاضی خانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

خدا جهان آفرینش

کلمات کلیدی

خدا جهان افرینش
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1063784,
author = {حقی, علی and قاضی خانی, رفیده},
title = {خدا و جهان آفرینش از نظر شیخ اشراق},
journal = {جستارهایی در فلسفه و کلام},
year = {2017},
volume = {49},
month = {August},
issn = {2008-9112},
pages = {27--52},
numpages = {25},
keywords = {خدا جهان افرینش},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T خدا و جهان آفرینش از نظر شیخ اشراق
%A حقی, علی
%A قاضی خانی, رفیده
%J جستارهایی در فلسفه و کلام
%@ 2008-9112
%D 2017

[Download]