دومین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران، معماری، و مدیریت بحران , 2017-05-25

عنوان : ( تبیین نقش دفتر مدیریت پروژه (PMO) در مدیریت پروژه مطالعه موردی: 5 سازمان در استان ذی‌قار، کشور عراق )

نویسندگان: ایمان علی حسین , منصور قلعه نوی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه لزوم بکارگیری دانش مدیریت پروژه به عنوان عامل اصلی موفقیت در سازمان‌های پروژه محور اشکار است. دانش مدیریت پروژه از تمامی ابعاد آن نیاز فوری و حیاتی کشور عراق است. شکست، طولانی شدن زمان اجرای پروژه‌ها، ضعف مشهود کیفی پروژه‌های اجرا شده، هزینه تمام شده بسیار بالای پروژه‌ها نسبت به برآوردهای اولیه و ... را می‌توان به عنوان بخشی از زنجیره مشکلات مهم پروژه‌های کشوری برشمرد و از مهمترین ثمرات نهادینه نشدن اصول مدیریت علمی پروژه در طرح‌ها و پروژه‌های کشور می‌باشد. در این راستا و برای غلبه بر مشکلات مذکور و نیز برای بالا بردن میزان موفقیت طرح‌ها و پروژه‌ها ایجاد PMO می‌تواند بسیار سودمند باشد. دفاتر مدیریت پروژه به عنوان یک رکن اساسی در توانمند سازی و ایجاد موفقیت در سازمان‌های پروژه محور هستند. پژوهش حاضر در نظر تبیین نقش PMO در مدیریت پروژه در 5 سازمان در استان ذی‌قار، کشور عراق را بررسی نماید. برای این‌منظور وظایف PMO بر اساس حوزه‌های دانش مدریت پروژه در سازمان و چالش‌های پیاده‌سازی PMO و نقش PMO در سازمان را با توجه به نیازهای سازمان تعیین و اولویت‌بندی می‌نماید. جامعه آماری شامل مدیران ارشد وخبرگان ومهندس‌ها شرکت می‌باشد که تا حدودی 5 سازمان در استان ذی‌قار، کشور عراق آشنا بودند. در این خصوص 28 سری پرسشنامه بین 28 نفر خبره توزیع گردید. و برای تعیین پایایی تحقیق، از آلفای کرونباخ و نرم افزار SPSS20 استفاده شد که نتایج بدست آمده، نشان از پایایی مطلوب آن است. بر اساس نتایج به دست آمده از تحلیل‌های آماری، PMO در سازمان‌های مورد بحث جدید است تا آنجا که بیش از 80% دفاتر مدیریت پروژه در سه سال اخیر ایجا شده‌اند. دست‌یابی به اهداف "مثلث سه گانه‌ی طلایی پروژه" یعنی کیفیت، هزینه و زمان از بالاترین اولویت در میان حوزه‌های مدیریت پروژه برخوردار است. بزرگ‌ترین چالش پیاده‌سازی PMO، ترس از بالا رفتن هزینه‌های بالاسری و ریسک‌های تغییر فرهنگ سازمانی و پس از آن ترس از زیاد شدن لایه‌های بروکراسی در سازمان و کمبود نیروی انسانی حرفه‌یی در مدیریت پروژه می‌باشد.

کلمات کلیدی

, دفتر مدیریت پروژه, مدیریت پروژه, پیاده‌سازی PMO, مدیریت دانش, سازمان پروژه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1063793,
author = {حسین, ایمان علی and قلعه نوی, منصور},
title = {تبیین نقش دفتر مدیریت پروژه (PMO) در مدیریت پروژه مطالعه موردی: 5 سازمان در استان ذی‌قار، کشور عراق},
booktitle = {دومین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران، معماری، و مدیریت بحران},
year = {2017},
location = {تهران, ايران},
keywords = {دفتر مدیریت پروژه، مدیریت پروژه، پیاده‌سازی PMO، مدیریت دانش، سازمان پروژه محور.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تبیین نقش دفتر مدیریت پروژه (PMO) در مدیریت پروژه مطالعه موردی: 5 سازمان در استان ذی‌قار، کشور عراق
%A حسین, ایمان علی
%A قلعه نوی, منصور
%J دومین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران، معماری، و مدیریت بحران
%D 2017

[Download]