بیومکانیک ورزشی, دوره (2), شماره (2), سال (2016-7) , صفحات (43-53)

عنوان : ( تاثیر 8 هفته تمرینات مقاومتی با تراباند بر تعادل پویای فوتبالیست های جوان )

نویسندگان: محمود خدابخشی , علی اکبر هاشمی جواهری , احمد ابراهیمی عطری , مجید عبادی فرا ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف: تعادل، جزء اصلی­ فعالیت‌های­ روزمره و فاکتور مهمی برای عملکرد ورزشی ورزشکاران است. اهمیت تعادل در فعالیت‌های بدنی روزمره مانند: نشستن، ایستادن و راه­رفتن و فعالیت‌های ورزشی برای کسب امتیاز در مهارت‌های ورزشی چون ژیمناستیک و همچنین برای جلوگیری از آسیب در ورزش­هایی چون بسکتبال، فوتبال و والیبال بدیهی است. هدف از این تحقیق تعیین تأثیر تمرینات مقاومتی با تراباند بر تعادل پویای فوتبالیست­های جوان می­باشد. روش­ ها: در این تحقیق 40 فوتبالیست جوان به­ طور داوطلبانه شرکت و سپس به شکل تصادفی به دو گروه: تجربی و کنترل تقسیم شدند. تعادل پویای آزمودنی­ها در پیش ­و پس‌آزمون با استفاده از دستگاه تعادل سنج بایودکس اندازه­ گیری شد. گروه تجربی در برنامه طراحی شده 8 هفته‌ای (3- 5 جلسه در هفته) تمرینات مقاومتی با تراباند شرکت کردند. برای تجزیه‌وتحلیل آماری از نرم‌افزار spss نسخه 16 استفاده شد. یافته­ ها: میانگین سن، قد و وزن شرکت‌کنندگان به ترتیب: (سن: ­­­ 18/22±0/83 سال­­،­ قد­­­: ­­173±5/73 ­سانتیمتر، وزن­­:62/1±6/8 کیلوگرم) بود. نتایج آزمون ­تی نشان داد که گروه تجربی بعد از اجرای تمرینات نسبت به قبل از آن، در نمره تعادل پویا ]عمومی­(0/001 p=)، جانبی­(p=0/001) و قدامی خلفی­ (p=0/001)[ تفاوت معنی­ داری ایجاد شد. نتیجه ­گیری : نتایج تحقیق تأثیر معنادار این تمرینات را بر تعادل پویای آزمودنی­ ها تائید کرد. با توجه به یافته ­های تحقیق، استفاده از تمرینات مقاومتی را می ­توان به‌منظور بهبود تعادل پویای ورزشکاران توصیه نمود.

کلمات کلیدی

, 8 هفته تمرینات مقاومتی , تراباند , تعادل پویای , فوتبالیست های جوان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1063812,
author = {خدابخشی, محمود and هاشمی جواهری, علی اکبر and ابراهیمی عطری, احمد and مجید عبادی فرا},
title = {تاثیر 8 هفته تمرینات مقاومتی با تراباند بر تعادل پویای فوتبالیست های جوان},
journal = {بیومکانیک ورزشی},
year = {2016},
volume = {2},
number = {2},
month = {July},
issn = {2476-4906},
pages = {43--53},
numpages = {10},
keywords = {8 هفته تمرینات مقاومتی - تراباند - تعادل پویای - فوتبالیست های جوان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر 8 هفته تمرینات مقاومتی با تراباند بر تعادل پویای فوتبالیست های جوان
%A خدابخشی, محمود
%A هاشمی جواهری, علی اکبر
%A ابراهیمی عطری, احمد
%A مجید عبادی فرا
%J بیومکانیک ورزشی
%@ 2476-4906
%D 2016

[Download]