پژوهش در طب ورزشی و فناوری, دوره (5), شماره (10), سال (2015-12) , صفحات (47-57)

عنوان : ( تأثیر شش هفته تمرین قدرتی با تراباند بر برخی متغیرهای توان بی هوازی بسکتبالیستهای جوان )

نویسندگان: محمود خدابخشی , احمد ابراهیمی عطری , علی اکبر هاشمی جواهری , حسین عاشوری , ناصر فرخ رو , وحید خدا بنده لو ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

شش هفته تمرین قدرتی با تراباند باعث بهبود متغیرهای توان بی هوازی بسکتبالیستهای جوان شد.

کلمات کلیدی

, تمرین قدرتی با تراباند , توان بی هوازی بسکتبالیستهای جوان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1063815,
author = {خدابخشی, محمود and ابراهیمی عطری, احمد and هاشمی جواهری, علی اکبر and حسین عاشوری and ناصر فرخ رو and وحید خدا بنده لو},
title = {تأثیر شش هفته تمرین قدرتی با تراباند بر برخی متغیرهای توان بی هوازی بسکتبالیستهای جوان},
journal = {پژوهش در طب ورزشی و فناوری},
year = {2015},
volume = {5},
number = {10},
month = {December},
issn = {۲۲۵۲-۰۷۰۸},
pages = {47--57},
numpages = {10},
keywords = {تمرین قدرتی با تراباند - توان بی هوازی بسکتبالیستهای جوان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأثیر شش هفته تمرین قدرتی با تراباند بر برخی متغیرهای توان بی هوازی بسکتبالیستهای جوان
%A خدابخشی, محمود
%A ابراهیمی عطری, احمد
%A هاشمی جواهری, علی اکبر
%A حسین عاشوری
%A ناصر فرخ رو
%A وحید خدا بنده لو
%J پژوهش در طب ورزشی و فناوری
%@ ۲۲۵۲-۰۷۰۸
%D 2015

[Download]