اولین کنفرانس ملی فرآیندهای گاز و پتروشیمی , 2017-05-03

عنوان : ( بررسی حساسیت های ساختاری در واکنش های کاتالیست های ناهمگن )

نویسندگان: علی نخعی پور ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این سخنرانی کلیدی اصول حساسیت ساختاری در واکنش های سطحی مورد بررسی قرار گرفت. واکنش های نانو کاتالیزوری و تاثیر ابعاد ساختارهای فاز فعال، ابعاد منافذ پایه کاتالیزور، شکل و ساختار کاتالیزورهای ناهمگن در صورتی بر یک واکنش کاتالیزوری سطحی موثر است که واکنش شیمیایی روی سطح حساس به ساختار باشد. در این سخنرانی اصول حساسیت ساختاری از دیدگاههای مختلف منجمله دیدگاه سیننتیکی، ترمودینامیکی مورد بحث قرار گرفت.

کلمات کلیدی

, کاتالیست ناهمگن, حساسیت ساختاری, واکنش های سطحی, سینتیک واکنش های سطحی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1063836,
author = {نخعی پور, علی},
title = {بررسی حساسیت های ساختاری در واکنش های کاتالیست های ناهمگن},
booktitle = {اولین کنفرانس ملی فرآیندهای گاز و پتروشیمی},
year = {2017},
location = {بجنورد, ايران},
keywords = {کاتالیست ناهمگن، حساسیت ساختاری، واکنش های سطحی، سینتیک واکنش های سطحی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی حساسیت های ساختاری در واکنش های کاتالیست های ناهمگن
%A نخعی پور, علی
%J اولین کنفرانس ملی فرآیندهای گاز و پتروشیمی
%D 2017

[Download]