چهارمین همایش بینالمملی نوآوریهای اخیر در شیمی و مهندسی شیمی , 2017-07-14

عنوان : ( سنتز چسبهای حساس به فشار امولسیونی به روش هسته-پوسته و بررسی تاثیر مونومر استایرن برخواص آنها )

نویسندگان: حسین صفدری ترکمان , غلامحسین ظهوری , مهران غلامی , پدرام حسین پورطوسی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چسبهای حساس به فشاری که به روش امولسیونی تهیه میشوند به دلیل سازگاری با محیط زیست امروزه بسیار مورد توجه قرار گرفته اند. چسب های حساس به فشار امولسیونی به روش هسته-پوسته تهیه و سپس تاثیر مونومر استایرن بر خواص آنها مورد مطالعه قرار گرفت. با افزایش مقدار استایرن، چسبناکی کاهش، استحکام برشی از kPa280 به kPa511 افزایش و استحکام پوستگی ابتدا از N/mm66/0 به N/mm81/0 افزایش و سپس تا N/mm59/0کاهش یافت.

کلمات کلیدی

, کوپلیمر شدن, پلیمر شدن امولسیونی, هسته–پوسته, چسب حساس به فشار, استحکام برشی, استحکام
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1063846,
author = {صفدری ترکمان, حسین and ظهوری, غلامحسین and مهران غلامی and حسین پورطوسی, پدرام},
title = {سنتز چسبهای حساس به فشار امولسیونی به روش هسته-پوسته و بررسی تاثیر مونومر استایرن برخواص آنها},
booktitle = {چهارمین همایش بینالمملی نوآوریهای اخیر در شیمی و مهندسی شیمی},
year = {2017},
location = {تهران, ايران},
keywords = {کوپلیمر شدن، پلیمر شدن امولسیونی، هسته–پوسته، چسب حساس به فشار، استحکام برشی، استحکام پوستگی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T سنتز چسبهای حساس به فشار امولسیونی به روش هسته-پوسته و بررسی تاثیر مونومر استایرن برخواص آنها
%A صفدری ترکمان, حسین
%A ظهوری, غلامحسین
%A مهران غلامی
%A حسین پورطوسی, پدرام
%J چهارمین همایش بینالمملی نوآوریهای اخیر در شیمی و مهندسی شیمی
%D 2017

[Download]