دانشکده مهندسی-دانشگاه فردوسی مشهد, دوره (19), شماره (1), سال (2007-4) , صفحات (107-125)

عنوان : ( ترکیب روش های اجزای محدود و المان های مرزی در تحلیل اندرکنش سد قوسی و سنگ پی )

نویسندگان: احمد آفتابی ثانی , وحید لطفی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برای دستیابی به پاسخ لرزه‌ای هر چه دقیقتر سدهای قوسی در حوزه فرکانس، باید تحلیل دینامیکی آنها را با در نظر گرفتن اثرات اندرکنشی سد و سنگ پی به انجام رساند. در این میان، می‌توان اثر سنگ پی را به یاری ماتریس امپدانس آن و با بهره‌جویی از روش زیرسازه وارد تحلیل ساخت. در این مقاله، ماتریس مزبور در حالت استاتیکی و با بکارگیری روش اجزای مرزی سه‌بعدی که توانایی مدلسازی هر نوع هندسه دلخواه دره سد قوسی را داراست، بدست می‌آید و بدین ترتیب، اثر انعطاف‌پذیری سنگ پی در تحلیل دینامیکی سد قوسی وارد می‌شود. در بخش نتایج عددی که به کمک برنامه رایانه‌ای به نگارش درآمده توسط مؤلفین مقاله استخراج شده‌است، برای نشان دادن درستی راهکار پیشنهادی، به مقایسه آن با فن اجزای محدود پرداخته شده و در ادامه، پاره‌ای از عوامل مؤثر بر پاسخ سد مورد بررسی قرار می‌گیرد.

کلمات کلیدی

, سد قوسی, روش اجزای محدود, روش اجزای مرزی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1063876,
author = {آفتابی ثانی, احمد and وحید لطفی},
title = {ترکیب روش های اجزای محدود و المان های مرزی در تحلیل اندرکنش سد قوسی و سنگ پی},
journal = {دانشکده مهندسی-دانشگاه فردوسی مشهد},
year = {2007},
volume = {19},
number = {1},
month = {April},
issn = {1028-3080},
pages = {107--125},
numpages = {18},
keywords = {سد قوسی، روش اجزای محدود، روش اجزای مرزی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ترکیب روش های اجزای محدود و المان های مرزی در تحلیل اندرکنش سد قوسی و سنگ پی
%A آفتابی ثانی, احمد
%A وحید لطفی
%J دانشکده مهندسی-دانشگاه فردوسی مشهد
%@ 1028-3080
%D 2007

[Download]