سیاست, دوره (47), شماره (3), سال (2017-10) , صفحات (647-665)

عنوان : ( ساخت دوگانه دولت سازی نوین افغانستان )

نویسندگان: محسن خلیلی , محمود باهوش فاردقی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

دولت‌سازی نوینِ افغانستان، پس از یورش آمریکا، پنجمین فرآیند دولت‌سازی در تاریخ سیاسی افغانستان است. هدفِ نوشتار موجود، بررسی ویژگی‌های پروسه‌ی جدید دولت‌سازیِ افغانستان است‌که زیر تأثیر نیروی خارجی و در پرتوِ رخدادهای نوینِ نظام بین‌الملل، شکل گرفت. در پاسخ به پرسشِ بنیادین نوشتار(چیستی ویژگی‌های دولت‌سازی نوین افغانستان) این فرضیه طرح شد که ناتمام‌ماندنِ مداومِ فرآیندهای دولت‌ملت‌سازی در تاریخ معاصر افغانستان، به‌همراهِ خصلت‌های جدید در سیاست‌خارجی آمریکا، سبب شد پروسه‌ی دولت‌سازی از بالا(دولت‌سازی هدایت‌شده از محیطِ بیرونی، به‌منظور حذف دولت فرومانده و ایجاد دولت سرمشق) معیار قرار گیرد. در نوشتارِ پیش‌ِرو، چارچوبِ نظریِ ساختِ دوگانه‌ی دولت‌سازی نوین، به‌کار رفته است. دولت‌سازی عمودی و افقی، خصلت‌ دولت‌سازی‌های نوین است که بر پایه‌ی تخریب سازنده قرار دارد. ساختارِ معیوب باید به‌نفع ساختمانِ نوساز، تخریب گردد؛ موضوعی که باعث شد افغانستان، به کارگاه آزمایشِ چنین پروژه‌ای تبدیل گردد.

کلمات کلیدی

, افغانستان, دولت‌سازی, دولت‌سازی از بالا, دولت‌سازی افقی, دولت‌سازی عمودی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1063884,
author = {خلیلی, محسن and محمود باهوش فاردقی},
title = {ساخت دوگانه دولت سازی نوین افغانستان},
journal = {سیاست},
year = {2017},
volume = {47},
number = {3},
month = {October},
issn = {1735-9678},
pages = {647--665},
numpages = {18},
keywords = {افغانستان، دولت‌سازی، دولت‌سازی از بالا، دولت‌سازی افقی، دولت‌سازی عمودی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ساخت دوگانه دولت سازی نوین افغانستان
%A خلیلی, محسن
%A محمود باهوش فاردقی
%J سیاست
%@ 1735-9678
%D 2017

[Download]