پنجمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک , 2016-11-15

عنوان : ( مطالعه عددی رفتار لوله‌های مدفون در خاک در برابر حرکات گسل امتداد‌لغز )

نویسندگان: امین منشی زاده نائین , سیداحسان سیدی حسینی نیا ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تغییر شکل‌های بزرگ و ماندگار در زمین و بخصوص حرکات گسل صدمات شدیدی به لوله‌های مدفون وارد می‌کند. به همین دلیل تاکنون مطالعات آزمایشگاهی، تحلیلی و عددی زیادی برای شناخت رفتار، مقدار آسیب‌پذیری و روش‌های کاهش آسیب‌پذیری خطوط لوله طرح‌ریزی ‌شده و به انجام رسیده است. اما به دلیل بزرگ بودن ابعاد مسئله و پیچیدگی رفتار گسل‌ها اغلب مطالعات آزمایشگاهی و تحلیلی با محدودیت‌ها و فرضیات ساده کننده همراه هستند. بنابراین محققان به‌منظور برطرف کردن این مشکل، متوجه به‌کارگیری روش‌های عددی جهت مطالعه این پدیده شدند. در این مقاله به مدل‌سازی رفتار لوله‌های مدفون در برابر حرکات گسل امتداد‌لغز با کمک نرم‌افزار ABAQUS و بررسی اثر پارامترهایی مانند نسبت عمق دفن به قطر لوله، نسبت قطر به ضخامت لوله و نسبت جابه‌جایی گسل به قطر لوله بر رفتار لوله‌ پرداخته شده است. در این مقاله جهت مدل‌سازی، از المان‌ سه‌بعدی توپر برای خاک و المان پوسته برای لوله استفاده‌شده است تا مدل‌سازی انجام‌شده بهترین و منطقی‌ترین مطابقت را با واقعیت داشته باشد. نتایج نشان داد که افزایش هر یک از پارامترهای ذکرشده منجر به افزایش کرنش‌های ایجادشده در لوله می‌شود و در لوله‌های با جدار ضخیم و مدفون در عمق کم احتمال وقوع کمانش موضعی کاهش می‌یابد.

کلمات کلیدی

لوله مدفون؛ گسل امتدادلغز؛ مدل‌ عددی؛ نرم‌افزار ABAQUS؛ اندرکنش خاک و لوله
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1063908,
author = {منشی زاده نائین, امین and سیدی حسینی نیا, سیداحسان},
title = {مطالعه عددی رفتار لوله‌های مدفون در خاک در برابر حرکات گسل امتداد‌لغز},
booktitle = {پنجمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک},
year = {2016},
location = {تهران, ايران},
keywords = {لوله مدفون؛ گسل امتدادلغز؛ مدل‌ عددی؛ نرم‌افزار ABAQUS؛ اندرکنش خاک و لوله},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مطالعه عددی رفتار لوله‌های مدفون در خاک در برابر حرکات گسل امتداد‌لغز
%A منشی زاده نائین, امین
%A سیدی حسینی نیا, سیداحسان
%J پنجمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک
%D 2016

[Download]