تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی, دوره (7), شماره (2), سال (2017-8) , صفحات (103-115)

عنوان : ( امکان سنجی کاربرد علفکش سیکلوکسیدیم به منظور کنترل علفهای هرز در ذرت (Zea mayze) )

نویسندگان: مجید عنابستانی , ابراهیم ایزدی دربندی , مهدی راستگو , میرستا ویداکویچ ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ه‌منظور بررسی امکان کنترل شیمیایی علف‌های هرز در ذرت متحمل به علف‌کش سیکلوکسیدیم، آزمایشی در سال زراعی 93 و در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد. تیمارهای آزمایش شامل کاربرد علف‌کش‌های رایج در ذرت (نیکوسولفورون (Nicosulfuron)، فورام‌سولفورون (Foramsulfuron) ارادیکان (Eradicane) و توفودی + ام سی پی آ (2, 4-D+ MCPA)) در دزهای توصیه شده و همچنین تیمارهای مربوط به کاربرد علف‌کش سیکلوکسیدیم همراه با علف‌کش دایکامبا + تریتوسولفورن در دز توصیه شده و کاهش یافته و به‌صورت کاربرد خرد شده و کامل بودند. براساس نتایج آزمایش تیمارهای کاربرد علف‌کش سیکلوکسیدیم در مقادیر بیش از 150 گرم ماده مؤثره در هکتار به‌همراه کاربرد علف‌کش مخلوط دایکمبا + تریتوسولفورون کارایی بهتری نسبت به سایر تیمارهای کاربرد علف‌کش داشتند. به‌طوری‌که بهترین تیمار از لحاظ کنترل علف‌های هرز مربوط به کاربرد علف‌کش سیکلوکسیدیم به‌مقدار 150 و 300 گرم ماده مؤثره در هکتار در مرحله 3 تا 4 برگی ذرت + کاربرد علف‌کش مخلوط دایکمبا + تریتوسولفورون به‌ترتیب به‌مقدار 100 و 50 گرم ماده مؤثره در هکتار در مرحله 5 تا 6 برگی ذرت بود که به‌طور متوسط منجر به کاهش حدود 85 درصدی تراکم و زیست توده علف‌های هرز شد و ضعیف‌ترین تیمار مربوط به تیمار کاربرد علف‌کش ارادیکان به مقدار 1/4 کیلوگرم ماده مؤثره در هکتار به‌صورت پیش رویشی + کاربرد علف‌کش توفوردی + ام‌سی‌پی‌ای به‌مقدار 1012 گرم ماده مؤثره در هکتار در مرحله 6 - 5 برگی ذرت بود که کارایی آن در کنترل علف‌های هرز حدود 55 درصد بود. در بررسی نتایج حاصل از تأثیر تیمارهای آزمایشی بر عملکرد دانه و زیست‌توده ذرت نیز بالاترین و کمترین عملکرد بدون اختلاف معنی‌داری با سایر تیمارهای کاربرد علف‌کش، به‌ترتیب در تیمارهای مذکور حاصل شد. براساس نتایج این آزمایش کاربرد علف‌کش سیکلوکسیدیم به‌همراه علف‌کش مخلوط دایکمبا + تریتوسولفورون در ذرت متحمل به آن به‌خصوص از منظر مدیریت پایدار علف‌های هرز و به‌ویژه مدیریت بانک بذر علف‌های هرز و مخاطرات زیست میحطی کنترل شیمیایی علف‌های هرز پیشنهاد می شود.

کلمات کلیدی

, تراکم علفهای هرز, دایکامبا, نیکوسولفورون, فورامسولفورون, تریتوسولفورون, وزن خشک علفهای هرز
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1063953,
author = {عنابستانی, مجید and ایزدی دربندی, ابراهیم and راستگو, مهدی and میرستا ویداکویچ},
title = {امکان سنجی کاربرد علفکش سیکلوکسیدیم به منظور کنترل علفهای هرز در ذرت (Zea mayze)},
journal = {تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی},
year = {2017},
volume = {7},
number = {2},
month = {August},
issn = {۲۲۵۱-۸۵۱۷},
pages = {103--115},
numpages = {12},
keywords = {تراکم علفهای هرز، دایکامبا، نیکوسولفورون، فورامسولفورون، تریتوسولفورون، وزن خشک علفهای هرز},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T امکان سنجی کاربرد علفکش سیکلوکسیدیم به منظور کنترل علفهای هرز در ذرت (Zea mayze)
%A عنابستانی, مجید
%A ایزدی دربندی, ابراهیم
%A راستگو, مهدی
%A میرستا ویداکویچ
%J تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی
%@ ۲۲۵۱-۸۵۱۷
%D 2017

[Download]