مهندسی مکانیک مدرس, دوره (17), شماره (6), سال (2017-9) , صفحات (265-276)

عنوان : ( بررسی عددی عملکرد نوسانگر جاذب رفت و برگشتی موج با استفاده از روش کسر حجمی سیال )

نویسندگان: حمیدرضا متحدی , مرتضی عنبرسوز , محمد پسندیده فرد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این پژوهش به ارائه و بررسی کارآیی و دقت یک روش جدید برای شبیه‌سازی عددی دو بعدی نوسانگر جاذب رفت و برگشتی موج پرداخته می‌شود. نوسانگر جاذب رفت و برگشتی موج تجهیزاتی با یک درجه آزادی هستند که در عمق متوسط دریا و نزدیک ساحل نصب می‌شوند و حرکت زاویه‌ای رفت و برگشتی داشته و برای جذب انرژی امواج دریا به‌کار می‌روند. روش شبیه‌سازی به‌کار رفته بر مبنای روش کسر حجمی سیال می‌باشد. در روش‌های رایج، به دلیل ماهیت حرکت این وسیله از روش کسر حجمی سیال و شبکه‌بندی متحرک استفاده می‌شود، امّا در روش به‌کار رفته در این پژوهش از شبکه‌بندی ثابت و غیر متحرک استفاده شده است که موجب افزایش سهولت آماده‌سازی و سرعت محاسبات می‌شود. نتایج این شبیه‌سازی عددی با داده‌های آزمایشگاهی و نتایج شبیه‌سازی‌ عددی با روش شبکه‌بندی متحرک، مقایسه ‌شده است که دقت بالای این روش را نشان می‌دهد. اعتبارسنجی در شرایط سخت و با امواج تیز انجام شده است. شبیه‌سازی در این شرایط به دقت بسیار بالای روش عددی نیازمند است. همچنین نیروهای خارجی از جمله نیروی سیستم جذب قدرت هم در شبیه‌سازی لحاظ شده است. ضریب جذب، شرایط جذب انرژی و اثر جذب انرژی بر زاویه، سرعت زاویه‌ای و پدیده بهم کوفتن نوسانگر جاذب رفت و برگشتی موج هم بررسی می‌شود. در پایان اثر ارتفاع موج و ضریب سیستم جذب قدرت بر ضریب جذب و میزان انرژی جذب شده توسط نوسانگر جاذب رفت و برگشتی موج برای امواجی با دوره نوسان یکسان بررسی می‌گردد.

کلمات کلیدی

نوسانگر جاذب رفت و برگشتی موج انرژی امواج دریا شبیه سازی عددی شبکه بندی غیرمتحرک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1063962,
author = {متحدی, حمیدرضا and مرتضی عنبرسوز and پسندیده فرد, محمد},
title = {بررسی عددی عملکرد نوسانگر جاذب رفت و برگشتی موج با استفاده از روش کسر حجمی سیال},
journal = {مهندسی مکانیک مدرس},
year = {2017},
volume = {17},
number = {6},
month = {September},
issn = {1027-5940},
pages = {265--276},
numpages = {11},
keywords = {نوسانگر جاذب رفت و برگشتی موج انرژی امواج دریا شبیه سازی عددی شبکه بندی غیرمتحرک},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی عددی عملکرد نوسانگر جاذب رفت و برگشتی موج با استفاده از روش کسر حجمی سیال
%A متحدی, حمیدرضا
%A مرتضی عنبرسوز
%A پسندیده فرد, محمد
%J مهندسی مکانیک مدرس
%@ 1027-5940
%D 2017

[Download]