هشتمین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری , 2017-07-24

عنوان : ( بررسی نقش واسط نوآوری در ارتباط بین عوامل تاثیرگذار استراتژیک داخلی سازمان بر عملکرد سازمانی )

نویسندگان: فریبرز رحیم نیا , فاطمه رضوی زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

افزایش رقابت و پیچیدگی در فضای کسب¬و¬کار از مشخصه¬های تجارت نوین است. تغییرات سریع و محسوس در عرصه¬های علم و فناوری باعث شده که سازمان¬های سنتی قادر به هماهنگی با آن¬ها نباشند. در این شرایط تنها سازمانی شانس بقا دارد که بتواند به مزیت رقابتی دست یابد و خود را پیوسته با تغییرات محیطی پیرامون خود وفق دهد. مهم ترین راه بقا، دوام، موفقیت و افزایش بهره وری سازمان ها، بهبود عملکرد سازمانی است. از سویی دیگر، مولفه هایی چون ترجیحات بسیار متنوع و متغیر مشتریان، رقابت سنگین بین رقبا و همین طور ابداعات تکنولوژیکی جدید همه عواملی هستند که بر ضرورت نوآوری در سال های اخیر دلالت دارند؛ چرا که نوآوری باعث توانمندی سازمان و در نتیجه حفظ موقعیت رقابتی آن می¬شود. هدف از این پژوهش بررسی عوامل تاثیر گذار استراتژیک داخلی سازمان بر عملکرد سازمانی با نقش واسط نوآوری می¬باشد. بدین منظور، به بررسی تاثیر مدیریت دانش استراتژیک، یادگیری سازمانی، دیدگاه استراتژیک مدیران، جهت گیری استراتژیک، مسئولیت اجتماعی و هم چنین نقش واسط نوآوری پرداخته و در نهایت مدل مفهومی مورد نظر ارائه شده است.

کلمات کلیدی

, عملکرد سازمانی, نوآوری, مدیریت دانش استراتژیک, مسئولیت اجتماعی شرکت, دیدگاه استراتژیک مدیران, جهت¬گیری استراتژیک, یادگیری سازمانی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1064008,
author = {رحیم نیا , فریبرز and رضوی زاده, فاطمه},
title = {بررسی نقش واسط نوآوری در ارتباط بین عوامل تاثیرگذار استراتژیک داخلی سازمان بر عملکرد سازمانی},
booktitle = {هشتمین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری},
year = {2017},
location = {تهران, ايران},
keywords = {عملکرد سازمانی، نوآوری، مدیریت دانش استراتژیک، مسئولیت اجتماعی شرکت، دیدگاه استراتژیک مدیران، جهت¬گیری استراتژیک، یادگیری سازمانی.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی نقش واسط نوآوری در ارتباط بین عوامل تاثیرگذار استراتژیک داخلی سازمان بر عملکرد سازمانی
%A رحیم نیا , فریبرز
%A رضوی زاده, فاطمه
%J هشتمین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری
%D 2017

[Download]