پنجمین کنفرانس ملی فیزیولوژی ایران , 2017-08-30

عنوان : ( تحمل به سرمای ژنوتیپ‌های عدس (Lens culinaris) در شرایط کشت پاییزه )

نویسندگان: نسیم غلامی رضوانی , احمد نظامی , محمد کافی , جعفر نباتی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به‌منظور بررسی تحمل به سرمای 253 ژنوتیپ‌ عدس، پژوهشی در سال زراعی 94-95 در مزرعه تحقیقاتی پژوهشکده علوم گیاهی دانشگاه فردوسی مشهد در قالب آزمون ارزیابی مقدماتی (آگمنت) اجرا شد. کشت در نیمه اول آبان ماه انجام شد و گیاهان در معرض سرمای پاییز و زمستان قرار گرفتند. نتایج حاکی از تفاوت ژنوتیپ‌ها ازنظر تحمل به سرما بود. گستره درصد بقاء در بین ژنوتیپ‌ها از پنج تا 100 درصد متغیر بود. بالاترین درصد بقا (100 درصد) در ژنوتیپ MLC8 مشاهده شد. در میان ژنوتیپ‌ها، 22 ژنوتیپ دارای بقاء بالاتر از 75 درصد بودند. بیشترین ارتفاع بوته در ژنوتیپ ‌MLC291 (41 سانتی‌متر) و عملکرد دانه (331 گرم در مترمربع) در ژنوتیپ MLC93 مشاهده شد. نتایج نشان داد که بین ژنوتیپ‌های عدس ازنظر تحمل به سرمای زمستانه تنوع زیادی وجود دارد و با کاشت آن‌ها در پاییز امکان به‌گزینی ژنوتیپ‌های متحمل به سرما وجود دارد. با وجود این و به دلیل عدم وقوع سرماهای شدید در زمستان این سال تداوم آزمایش جهت به‌گزینی نمونه‌های متحمل‌تر به سرما ضروری است.

کلمات کلیدی

, آگمنت, بقاء عملکرد, یخ‌زدگی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1064060,
author = {غلامی رضوانی, نسیم and نظامی, احمد and کافی, محمد and نباتی, جعفر},
title = {تحمل به سرمای ژنوتیپ‌های عدس (Lens culinaris) در شرایط کشت پاییزه},
booktitle = {پنجمین کنفرانس ملی فیزیولوژی ایران},
year = {2017},
location = {زنجان, ايران},
keywords = {آگمنت، بقاء عملکرد، یخ‌زدگی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تحمل به سرمای ژنوتیپ‌های عدس (Lens culinaris) در شرایط کشت پاییزه
%A غلامی رضوانی, نسیم
%A نظامی, احمد
%A کافی, محمد
%A نباتی, جعفر
%J پنجمین کنفرانس ملی فیزیولوژی ایران
%D 2017

[Download]