پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران , 2017-08-28

عنوان : ( مروری بر شاخص¬های ارزیابی پایداری ساختمان و کیفیت خاک )

نویسندگان: حجت امامی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

توصیف و کمی¬ نمودن ساختمان خاک برای درک بسیاری از فرآیندهای زیست محیطی و کشاورزی مهم است. ارزیابی کیفیت خاک نیز در کشاورزی و تولید محصول و منابع طبیعی ضروری است. هدف این مقاله مرور روش¬ها و شاخص-های ارزیابی ساختمان و کیفیت خاک است. برای توصیف ساختمان خاک، میانگین وزنی و هندسی قطر خاکدانه¬ها، شاخص پایداری خاکدانه¬ها، شاخص ناپایداری، شاخص نرمال شده پایداری و شاخص پایداری کل خاک (WSSI) بیان شدند. با اینکه ساختمان خاک بر بسیاری از ویژگی¬ها و فرآیندهای فیزیکی خاک تاثیرگذار می¬باشد اما آگاهی از کیفیت خاک و توجه به تمامی جنبه¬های فیزکی، شیمیایی و زیستی خاک می¬تواند دیدگاه بهتری از وضعیت پایداری خاک و رشد گیاه و تولید ارائه کند. بنابراین برخی از مدل¬های کمی کیفیت خاک مانند شاخص پایداری کیفیت، رتبه تجمعی، شاخص کیفیت تجمعی، شاخص کیفیت نمورو و روش ارزیابی سلامت خاک کرنل برای تعیین شاخص کیفیت خاک معرفی شده¬اند.

کلمات کلیدی

, پایداری ساختمان خاک, شاخص نرمال شده پایداری, شاخص پایداری کل خاک, شاخص
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1064068,
author = {امامی, حجت},
title = {مروری بر شاخص¬های ارزیابی پایداری ساختمان و کیفیت خاک},
booktitle = {پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران},
year = {2017},
location = {اصفهان, ايران},
keywords = {پایداری ساختمان خاک، شاخص نرمال شده پایداری، شاخص پایداری کل خاک، شاخص کیفیت},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مروری بر شاخص¬های ارزیابی پایداری ساختمان و کیفیت خاک
%A امامی, حجت
%J پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
%D 2017

[Download]