2nd International and 10th National Biotechnology Congress , 2017-08-29

عنوان : ( ارزیابی فعالیت ضد میکروبی در باکتری های اندوفیت جدا شده از دو گیاه دارویی Ephedra intermedia و Ephedra foliata )

نویسندگان: مهرداد غیاثوند , علی مخدومی , مریم مقدم متین , جمیل واعظی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه با توجه به ظهور مقاومت های آنتی بیوتیکی در بین باکتری های بیماری زا شناسایی ترکیبات ضد میکروبی جدید بسیار ضروری است. باکتری های اندوفیت به میکروارگانیسم هایی اطلاق می شود که در بخش های درونی گیاه بصورت همزیست زندگی می کنند. این میکرواگانیزم ها بخصوص انواع همراه در گیاهان دارویی یک منبع جدید برای شناسایی ترکیبات ضد میکروبی جدید می باشند. در این پژوهش 60 سویه باکتری اندوفیت از دو گیاه دارویی افدرا اینترمدیا و افدرا فولیاتا با کشت نمونه های استریل شده سطحی گیاهی بدست آمد. اثرات ضد میکروبی این سویه ها بر علیه باکتری های Staphylococcus aureus ،Bacillus subtilis ،Pseudomonas aeruginosa و Escherichia coli و مخمر albicans Candida با روش کشت متقاطع ارزیابی گردید. چهار سویه F5، F22، I24 و F9 دارای اثر ضد میکروبی بر علیه حدقل یک سویه تست بکار برده شده بودند. سویه F22 بر علیه هر چهار باکتری بکار برده شده دارای اثر مهار بوده و سویه I24 تنها باکتری اندوفیت با اثر ضد قارچی بوده است. با توجه به آنالیز فیلوژنتیکی حاصل از شناسایی مولکولی سویه های F22و I24 متعلق به جنس Paenibacillus و سویه های F5 و F9 متعلق به جنس Bacillus بوده اند.بر اساس ننایج حاصل ، میکروارگانیسم های اندوفیت پتانسیل بالایی در تولید ترکیبات فعال زیستی داشته و می توانند به عنوان منبع تازه برای شناسایی ترکیبات ضد میکروبی جدید و کارا مورد توجه قرار بگیرند.

کلمات کلیدی

, باکتری های اندوفیت, ترکیبات ضد میکروبی, گیاه افدرا, باسیلوس, پانی باسیلوس
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1064077,
author = {غیاثوند, مهرداد and مخدومی, علی and مقدم متین, مریم and واعظی, جمیل},
title = {ارزیابی فعالیت ضد میکروبی در باکتری های اندوفیت جدا شده از دو گیاه دارویی Ephedra intermedia و Ephedra foliata},
booktitle = {2nd International and 10th National Biotechnology Congress},
year = {2017},
location = {کرج, ايران},
keywords = {باکتری های اندوفیت، ترکیبات ضد میکروبی، گیاه افدرا، باسیلوس، پانی باسیلوس},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی فعالیت ضد میکروبی در باکتری های اندوفیت جدا شده از دو گیاه دارویی Ephedra intermedia و Ephedra foliata
%A غیاثوند, مهرداد
%A مخدومی, علی
%A مقدم متین, مریم
%A واعظی, جمیل
%J 2nd International and 10th National Biotechnology Congress
%D 2017

[Download]