پنچمین کنفرانس بین امللی ایدههای نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری , 2017-06-11

عنوان : ( تاثیر پلی‌آمینی (پوترسین) بر برخی خصوصیات مورفولوژیک و نشت الکترولیت گیاه نعناع فلفلی (Mentha peper L.) در شرایط تنش شوری )

نویسندگان: بهرام عابدی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی تأثیر کاربرد پوترسین بر برخی صفات مورفولوژیک و نشت الکترولیت گیاه نعناع فلفلی (Mentha peper L.) در شرایط تنش شوری، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار در سال 1395 در دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد. تیمارهای آزمایش شامل سه سطح شوری آب آبیاری (0، 50 و 100 میلی مولار کلرید سدیم) و سه سطح پوترسین (0، 50 و 100 میلی مولار) بودند. صفات اندازه گیری شده شامل ارتفاع بوته، تعداد برگ، سطح برگ، تعداد شاخه‌های اصلی و فرعی، وزن تر اندام هوایی و ریشه، وزن خشک اندام هوایی و ریشه و نشست الکترولیت بودند. نتایج نشان داد که شوری باعث کاهش صفات مورفولوژیک شد. و باعث افزایش میزان نشست الکترولیت شد و کاربرد پوترسین باعث افزایش صفات مورفولوژیک و کاهش میزان نشست الکترولیت شد. به طور کلی استفاده از پوترسین موجب بهبود صفات رشدی نعناع فلفلی نسبت به عدم استفاده آن در شرایط شوری شد.

کلمات کلیدی

, پلی آمین (پوترسین), شوری, نعناع فلفلی, نشست الکترولیت, ویژگی‌های فیزیولوژیک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1064078,
author = {عابدی, بهرام},
title = {تاثیر پلی‌آمینی (پوترسین) بر برخی خصوصیات مورفولوژیک و نشت الکترولیت گیاه نعناع فلفلی (Mentha peper L.) در شرایط تنش شوری},
booktitle = {پنچمین کنفرانس بین امللی ایدههای نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری},
year = {2017},
location = {تهران, ايران},
keywords = {پلی آمین (پوترسین)، شوری، نعناع فلفلی، نشست الکترولیت، ویژگی‌های فیزیولوژیک},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر پلی‌آمینی (پوترسین) بر برخی خصوصیات مورفولوژیک و نشت الکترولیت گیاه نعناع فلفلی (Mentha peper L.) در شرایط تنش شوری
%A عابدی, بهرام
%J پنچمین کنفرانس بین امللی ایدههای نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری
%D 2017

[Download]