چهارمین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست ایران , 2017-07-12

عنوان : ( محاسبه قابلیت اطمینان تراکتورهای جاندیر 3140 بر مبنای توزیع ویبول (مطالعه موردی: مزرعه آستان قدس رضوی) )

نویسندگان: رقیه صلبی , عباس روحانی , محمد طبسی زاده ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه با مکانیزه شدن سیستم‌های کشاورزی، انجام به موقع فعالیت‌های کشاورزی نیازمند برنامه‌ریزی صحیح ماشین‌ها می‌باشد. از کار افتادن برنامه‌ریزی نشده دستگاه‌ها و سیستم‌ها موجب وقوع اخلال در سطوح مختلف تولیدی و پشتیبانی می‌شود و می‌تواند به عنوان تهدیدی در جهت افزایش هزینه‌های تولید تلقی شود. شاخص‌های کمی قابلیت اطمینان سیستم‌ها به این دلیل اینکه برای برنامه ریزی، اجرا، نگهداری و تعمیرات و اهداف نظارتی مورد استفاده قرار می‌گیرد، مهم است، به همین دلیل مدیران اغلب به دنبال ماشین‌هایی با قابلیت اطمینان بالا می‌باشند. با افزایش کارکرد ماشین‌های کشاورزی نرخ خرابی افزایش و میانگین قابلیت اطمینان کاهش می‌یابد. این تحقیق با هدف ارزیابی و تحلیل قابلیت اطمینان سیستم‌های تراکتورهای جاندیر 3140 موجود در مزرعه آستان قدس رضوی انجام شد که شامل تجزیه و تحلیل آماری بر روی زمان‌های منتهی به خرابی 28عدد تراکتور با استفاده از نرم‌افزار Minitab16 بر مبنای توزیع ویبول می‌باشد. قابلیت اطمینان کل تراکتور برای 100ساعت 9% محاسبه شد، این نشان می‌دهد که عمر اقتصادی تراکتورها پایان یافته است و با توجه به این‌که در هر یک از سیستم‌‌ها مقدار می‌باشد، نرخ خرابی با گذشت زمان افزایش می‌یابد و این امر بیانگر این است که زمان مناسبی برای جایگزینی تراکتورها می‌باشد.

کلمات کلیدی

, تراکتور جاندیر, توزیع ویبول, عمر اقتصادی, قابلیت اطمینان, نرخ خرابی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1064104,
author = {صلبی, رقیه and روحانی, عباس and طبسی زاده, محمد},
title = {محاسبه قابلیت اطمینان تراکتورهای جاندیر 3140 بر مبنای توزیع ویبول (مطالعه موردی: مزرعه آستان قدس رضوی)},
booktitle = {چهارمین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست ایران},
year = {2017},
location = {ايران},
keywords = {تراکتور جاندیر، توزیع ویبول، عمر اقتصادی، قابلیت اطمینان، نرخ خرابی.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T محاسبه قابلیت اطمینان تراکتورهای جاندیر 3140 بر مبنای توزیع ویبول (مطالعه موردی: مزرعه آستان قدس رضوی)
%A صلبی, رقیه
%A روحانی, عباس
%A طبسی زاده, محمد
%J چهارمین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست ایران
%D 2017

[Download]