مطالعات تاریخ اسلام, دوره (9), شماره (33), سال (2017-7) , صفحات (145-170)

عنوان : ( جای‌شناسی مذهبی ایرانِ عصر ایلخانی با تکیه بر نزهةالقلوب )

نویسندگان: جلیل قصابی گزکوه , جواد عباسی , بشری دلریش ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

باوجود آگاهی‌های قابل توجه در خصوص تحولات دینی ایران در عهد ایلخانی، درباره وضع مذهبی شهرها و ولایات ایران در این دوران از جمله ترکیب مذهبی جامعه اطلاع چندانی وجود ندارد. حمدالله مستوفی(ح.750-680 ه.ق) در سال 740 ق با تالیف نزهةالقلوب جای‌شناسی تقریباً دقیقی از اوضاع مذهبی ایران ِاین دوره به دست داده است. او در ضمن معرفی شهرها و مناطق ایران در بیشتر موارد درباره مذاهب مردم آنها نیز سخن به میان آورده است. استخراج و دسته‌بندی آگاهی‌های موجود در این کتاب و استفاده از دیگر آگاهی‌های موجود در منابع و پژوهش‌های مرتبط می‌تواند تصویر روشن‌تری از پراکندگی مذهبی در جامعه ایران در این عهد ارائه کند. براساس چنین دیدگاهی پژوهش حاضر می‌کوشد به روش پژوهش کتابخانه‌ای به گردآوری، دسته‌بندی و تحلیل این آگاهی‌ها بپردازد. بدین منظور مواردی چون ترسیم نمودار، نقشه و جدول نیز مدنظر قرار گرفته است. این بررسی با وجود پراکندگی بیشتر پیروان مذهب تسنن شافعی در دوران ایلخانان نشان از گسترش نسبی تشیع و در عین حال برخی جابه جایی‌ها در موقعیت مذاهب اهل سنت و ادیان غیر اسلامی دارد.

کلمات کلیدی

, ایلخانان, جای‌شناسی مذهبی, حمدالله مستوفی, نزهةالقلوب.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1064137,
author = {قصابی گزکوه, جلیل and عباسی, جواد and بشری دلریش},
title = {جای‌شناسی مذهبی ایرانِ عصر ایلخانی با تکیه بر نزهةالقلوب},
journal = {مطالعات تاریخ اسلام},
year = {2017},
volume = {9},
number = {33},
month = {July},
issn = {2228-6713},
pages = {145--170},
numpages = {25},
keywords = {ایلخانان، جای‌شناسی مذهبی، حمدالله مستوفی، نزهةالقلوب.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T جای‌شناسی مذهبی ایرانِ عصر ایلخانی با تکیه بر نزهةالقلوب
%A قصابی گزکوه, جلیل
%A عباسی, جواد
%A بشری دلریش
%J مطالعات تاریخ اسلام
%@ 2228-6713
%D 2017

[Download]