مسئله شناسی و پاسخگویی به مسائل قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر , 2017-07-19

عنوان : ( آسیب شناسی آمران به معروف و ناهیان از منکر )

نویسندگان: سیدمحمد مرتضوی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با توجه به اختیاری که خداوند در انسان نهاده است و تلاشی که شیطان برای گمراهی انسان و نیز تلاشی که شیطان بزرگ (آمریکا) برای استحاله‌ی درونی نظام اسلامی انجام می‌دهند، گذشته از فساد طبیعی که نتیجه هماهنگی نفس اماره و شیطان می‌باشد، در کشور ما با یک فساد سازمان یافته از طرف نظام سلطه روبرو هستیم. از طرفی با توجه به اندیشه‌ی دینی که امر به معروف و نهی از منکر را واجب می‌داند و بعضی از مسلمانان آن را انجام می‌دهند، ولی تاکنون تأثیر چندانی در جلوگیری و گسترش از فساد نداشته است. در این پژوهش با بررسی متون دینی بخصوص نهج البلاغه به این نتیجه رسیده که عدم موفقیت کامل آمران به معروف و ناهیان از منکر معلول آسیبهایی از قبیل؛ عدم شناخت معروف و منکر، نشناختن مخاطب، ناهماهنگی بین گفتار و رفتار آنان، افراط و تفریط در عمل و ... می‌باشد که با تربیت نیروهای کافی و وافی می‌توان به کم کردن آسیبهای موجود و مبارزه با فساد پرداخت و جلوی گسترش آن را گرفت و از استحاله‌ی درونی نظام اسلامی پیشگیری نمود.

کلمات کلیدی

, آمران به معروف و ناهیان از منکر, افراط و تفریط, نیت خوانی, تضاد رفتار و گفتار, عدم شناخت مخاطب
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1064142,
author = {مرتضوی, سیدمحمد},
title = {آسیب شناسی آمران به معروف و ناهیان از منکر},
booktitle = {مسئله شناسی و پاسخگویی به مسائل قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر},
year = {2017},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {آمران به معروف و ناهیان از منکر، افراط و تفریط، نیت خوانی، تضاد رفتار و گفتار، عدم شناخت مخاطب},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T آسیب شناسی آمران به معروف و ناهیان از منکر
%A مرتضوی, سیدمحمد
%J مسئله شناسی و پاسخگویی به مسائل قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر
%D 2017

[Download]